1

Sør-Afrika: BRIKS-samarbeidet inviterer nye medlemmer

Samarbeidsalliansen mellom Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika – kalt BRIKS – har holdt et «Business Forum» i Sør-Afrika. Dette er det 15. møtet i denne grupperingen av land, som borgerlige kommentatorer ser på som en rival til G7.

Denne alliansen under kinesisk-russisk hegemoni er uttrykk for både konkurranse og samarbeid internasjonalt, men det er ingen fasttømret organisasjon. Landene møtes årlig til rådslagning med fokus på økonomisk samarbeid. De fem medlemslandene har 45 prosent av verdens folk og rundt en fjerdedel av verdens samla brutto nasjonalprodukt til sammen. 

BRIKS var, sammen med gjester fra over 40 andre land, samlet i Johannesburg i Sør-Afrika 23.-24. august for å diskutere et valuta-alternativ til dollaren, utvidelse av handelen mellom seg og med afrikanske land, og en utvidelse av selve BRIKS. Møtet har nå invitert Saudi Arabia og Iran som nye medlemmer. Kinas president Xi Jinping, Brasils president Lula da Silva, Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa og Indias statsminister Narendra Modi var de fremste deltakerne på «BRICS Business Forum».

Ingen blokk og ingen «nye imperialister»   

Det er to feil kommentatorer kan gjøre i forståelsen av BRIKS-møtene. For det første snakker enkelte revisjonister om «nye imperialister», og inkluderer land som Brasil og India blant disse. For det andre snakker slike, og andre, krefter gjerne også om at Russland og Kina utgjør en «blokk» som står i motsetning til en vestlig «blokk».

Russland og Kina er imperialister, men Brasil, India og Sør-Afrika er halvkolonier. Det betyr at disse tre landene er underlagt flere imperialister. Det er ikke vanskelig å se hvordan både Brasil og India domineres delvis av USA-imperialismen, noe som kommer til syne både økonomisk, politisk og militært. Men USA-imperialismen rivaliserer med Kina, og også Russland, om denne dominansen, og byråkrat- og kompradorborgerskapet i disse landene spiller på denne rivaliseringen for å få bedre avtaler for seg selv. Forøvrig har Russland og Kina begge vært imperialister siden revisjonismen erobret makten og restaurerte kapitalismen i disse landene, henholdsvis i 1956 og 1976. Revisjonistene har gjeninnført kapitalismen og således gjort landene til imperialister, og ikke til noen særegen tredje kategori som enkelte opportunister har forestilt seg.

Å se på BRIKS som en «blokk» tilslører at det for det første er en fundamental forskjell på imperialistiske land og undertrykte land, og for det andre tilslører dette at imperialistene rivaliserer. Enheten dem i mellom er relativ, konkurransen er absolutt. Det er kraftige motsigelser innad i BRIKS. India og Kina har fortsatt ikke avsluttet striden om landegrenser, og denne har tidvis vært blodig. Brasil er svært tett med USA, og de to landene har hatt «felles» militærøvelser i Brasil. Kina er Brasils største handelspartner, men USA er en god nummer to.

Nye medlemmer – nye motsigelser

Forumet i Johannesburg har samlet 48 statsoverhoder, og fokuset har vært på handel og «utvikling» i Afrika. Blant annet har frihandelsavtalen AfCFTA vært et tema. Hele 20 land har søkt om å bli medlem i BRIKS, blant annet Indonesia, Saudi-Arabia, Egypt, Nigeria, Cuba, Argentina, Mexico, De forente arabiske emiratene, Bangladesh, Etiopia og Iran. Nå kommer de tidligere erkerivalene Saudi Arabia og Iran til å bli innlemmet, og de er de første nye medlemmene siden Sør-Afrika ble tatt opp i 2010. 

Et eksempel på hvilke motsigelser som finnes mellom disse landene, er hvordan Iran og Saudi-Arabia står på hver sin side i den blodige krigen i Jemen, og i den langvarige krigen i Syria har Russland og Iran støttet Assad-regimet, mens Saudi-Arabia på vegne av USA-imperialismen har støttet opprørere og jihadister på alle vis. I det hele tatt finner vi en rekke motsigelser mellom BRIKS-landene, slik vi også ser mellom medlemmene i NATO eller enhver internasjonal allianse eller «blokk». Dermed bekreftes marxismens forståelse av at imperialistene befinner seg i en tilstand av konkurranse og samarbeid, hvor konkurransen er absolutt og samarbeidet bare relativt.   

Borgerlige kommentatorer peker på at nye medlemmer har to sider for BRIKS. Det kan også føre til større interne motsigelser. Saudi Arabias svært nære forhold til USA-imperialismen er et eksempel på hvordan utvidelsen av BRIKS også kan bety at USA-imperialismens innflytelse innenfor denne alliansen blir styrket, og at Kina–Russlands dominans i alliansen svekkes noe.

Referanser
BRIKS: Ein grei guteklubb eller ny verdsorden? – NRK Urix
Briks inviterer flere land inn i blokken – blant annet Iran og Saudi-Arabia – Siste nytt – NRK