1

Halve verden lever på under 7 dollar dagen

Ifølge Verdensbanken lever halvparten av verdens befolkning på under 6,85 dollar dagen – omtrent 73 kroner. Til sammenligning gir medianlønna i Norge mer enn 20 ganger mer å leve for.

Den samme Verdensbanken, et imperialistisk verktøy dominert av USA-imperialismen, anslår at 648 millioner lever i «ekstrem fattigdom», noe de definerer som å leve på under 2,15 dollar – i underkant av 23 kroner – per dag. Grensa på 6,85 dollar dagen er den høyeste fattigdomsgrensa banken opererer med, for å definere fattige i «øvre-middel-inntekts-land» (UMICs). Med andre ord regner de ikke folk som fattige om de har 73 kroner dagen å leve for i fattige land.

Den globale medianinntekten er ifølge Verdensbanken 7,60 US-dollar per dag, noe som altså ligger svært tett på den øverste fattigdomsgrensa. Borgerlige akademikere er nå bekymret over tallene. At halve verdens befolkning kan regnes som fattige, sees på som et problem for FNs mål om å bekjempe fattigdom. Det er fire forskere ansatt av verdensbanken som antyder dette, når de skriver: «Det faktum at halve jordens befolkning fortsatt er fattige i henhold til en av disse definisjonene er svært bekymringsverdig for bestrebelser for fattigdomsreduksjon det kommende tiåret.» (vår oversettelse).

De fattigste bor, som forventet, i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Men hvorvidt disse regnes som «ekstremt fattige» eller «fattige» varierer veldig. I Afrika sør for Sahara regnes flertallet av folket som ekstremt fattige. Videre peker forskerne på at når land vokser vil det bli dyrere å delta i samfunnet. Dette antyder noe om at tallene ikke fanger hele virkeligheten. Det er noe annet å leve på 7 dollar dagen i en millionby som Nigerias Lagos, enn å leve som gårdbruker og gjeter på landsbygda i samme land. Den sterke urbaniseringen og proletariseringen som har funnet sted de siste femti årene, har åpenbart gjort det dyrere å leve. Folk må handle det de trenger på markedet, og således blir de fattige fattigere – selv om inntektene deres kan se ut til å øke.

Vi kan på ingen måte stole på verken tallene fra Verdensbanken, eller på analysene fra deres forskere. Verdensbanken kontrolleres av imperialistene og deres statistikker farges av interessene til de rike og mektige. Likevel er det avslørende at selv disse borgerlige statistikerne innrømmer at halvparten av verdens befolkning er fattige. Realiteten er selvsagt at antallet er langt høyere. Ingen kan leve på 70 kroner dagen i Norge, men det er selvsagt ikke slik at man er rik med 70 kroner dagen noe sted i verden. Mat, klær, tak over hodet og transport har en prislapp overalt, og det store flertallet av verdens folk lever på svært lite – sammenliknet med de enorme rikdommene som skapes hvert år, men som kontrolleres av kapitalistene og imperialistene.

Rikdommen i de imperialistiske landene kommer fra fattigdommen til de brede massene i den tredje verden. Dette er essensen av profittjaget i dette systemet. Det er en myte at utviklingen fører til mindre fattigdom. Tvert om har befolkningen økt mye de siste 50 årene, og da særlig i den tredje verden og blant de fattigste. Bare tallmagi kan tilsløre denne realiteten, men selv Verdensbanken innrømmer altså at det er vanlig å være fattig i dagens verden.

Referanser
Half of the global population lives on less than US$6.85 per person per day
Hva er vanlig lønn i Norge?