1

Ecuador: Ikke stem, boikott valget!

I en artikkel publisert i forkant av valget 20. august skriver Fronten til forsvar av folkets kamper (FDLP) om blodige motsetninger innad i borgerskapet foran valget. 

Krisa i den gamle byråkrat-godseierstaten tilspisser seg, skriver kameratene, og at hele systemet er infisert av narkotikahandel, organisert kriminalitet og korrupsjon. De skriver at den gamle staten har gått inn i en ny fase av strid, der vold og drap er midler som brukes til å løse motsigelsene.

Yankee-imperialismen har et presserende behov for å posisjonere seg på nytt og styrke sin tilstedeværelse i regionen, og konflikten i Ukraina har satt de interimperialistiske motsetningene mellom USA og Russland/Kina i høyspenn. Kameratene skriver at å tro at valgprosessen i landet skjer uavhengig av dette er en stor feil.

De interne motsigelsene mellom de to fraksjonene i storborgerskapet, kompradorborgerskapet og byråkratborgerskapet, har blitt drevet til det ytterste, og som en følge av det skjedde attentatet på kompradorborgerskapets kandidat, Fernando Villavicencio. Villavicencio ble ofra for å gi plass til imperialismens krav, og drapet er ikke bare verket til en kriminell gjeng som kriger med en annen narkogjeng. Kameratene skriver at hvis gjengene drepte Villavicencio, er det gringoene som trekker i de morderiske trådene. Og de stiller spørsmålene: Har ikke planen om å øke USAs militære tilstedeværelse i landet med militærbaser skutt fart? Har ikke muligheten spredd seg for at landet vil ende opp som et protektorat av USA fordi herskerne ikke kan kontrollere de alvorlige interne urolighetene? 

Midt i alt dette bruker staten økonomisk press for å få folk til å stemme, ved å bøtelegge de som ikke stemmer. Kameratene oppfordrer til å boikotte valget, ikke bare som en måte å delegitimere valget som et instrument for bedrag og undertrykkelse av massene, men også som et uttrykk for avvisning av alt som skjer i landet. 

«Ved å stemme får vi ingenting, absolutt ingenting, slik har det alltid vært, fordi valg har en klassekarakter og tjener logisk nok den klassen som har makta.»

«Ecuadors folk, slutt å tro på dem som bare er opptatt av antall stemmer. Det spiller ingen rolle om de heiser røde flagg akkompagnert av revolusjonære slagord; det er en farse, en avskyelig løgn. … Å ikke stemme, å boikotte valget, er folkets vei.»

Referanse
ESANGRIENTAS CONTRADICCIONES INTERBURGUESAS PREVIAS A LAS ELECCIONES, PUEBLO DEL ECUADOR, NO VOTAR, BOICOTEAR LAS ELECCIONES – Frente de Defensa de Luchas del Pueblo en el Ecuador