1

Rød Front: Boikott valget!

Vi har fått tilsendt teksten til en ny løpeseddel som deles ut av Rød Front i disse dager. Løpeseddelen oppfordrer til boikott av valget og til å ta kontakt med Rød Front for å bli en del av den revolusjonære bevegelsen.


Proletarer i alle land, foren dere!

Boikott valget!

Valg, nei! Revolusjon, ja!

Vi kan ikke forandre samfunnet ved å velge mellom partiene og politikerne som stiller til valg. Den kapitalistiske overklassen har den virkelige makta. Politikerne tjener ikke folket. De er kapitalistenes tjenere. Valget er et sirkus som dekker over at du egentlig ikke får være med å bestemme. Kapitalismen er roten til krisene og lidelsene i verden i dag. Kapitalismen kan ikke stemmes vekk, den må avskaffes med revolusjon.

Den norske staten og kapitalen forurenser havet utenfor Chile og Argentina i jakt på profitt. De hogger ned regnskog og slipper ut kjemikalier i Amazonas i Brasil. Små barn sliter og slaver for norsk kapital i Kongo, Nigeria og Angola. Folket i fattige land sliter seg ihjel, for å øke rikdommen til norske kapitalister. Den norske staten har sammen med USA spredt død og fordervelse i Afghanistan, Libya og Syria. Staten har blod på hendene, og det er vår plikt å reise oss mot denne urettferdigheten.

Kapitalismen er årsaken til stress på jobben og på skolen. Staten tramper på arbeidsfolk, syke og fattige. De vil ha stemmene våre når det er valg, men etter valger blir behovene våre ignorert. Fødestuer og lokalsykehus legges ned. Arbeidslivet blir mer utrygt. Skatter, avgifter, renter og priser øker, mens lønn og trygd henger etter. Kapitalismen er årsaken til miljøødeleggelser, fattigdom og arbeidsledighet. Verst av alt: De rike snylterne tjener penger på fattigdom, sult, slavearbeid, krig og sykdom i fattige land.

Kapitalismen er dømt til undergang. Over hele verden har de fattigste og mest undertrykte reist seg på nytt og på nytt. Den sosialistiske revolusjonen er den eneste utveien. Derfor sier vi: «Valg, nei! Revolusjon, ja!». Vi trenger ikke flere velgere som bare velger mellom ulike politikere som aldri holder løftene sine. Vi trenger en revolusjonær bevegelse som kan samle arbeiderklassen til kamp mot kapitalismen.

Kapitalismen vil feies vekk, men dette skjer ikke av seg selv. Revolusjonen krever at vi ikke lar oss splitte og lure. Revolusjonen trenger aktive mennesker, den trenger ledere, og den trenger deg. Vår oppfordring til deg er ikke bare å boikotte valget, men å bli med i arbeidet for å skape en sterk revolusjonær bevegelse. Du kan gjøre en forskjell. Alle bidrag, store eller små, teller. Ta kontakt med Rød Front og bli med i kampen!

For sosialistisk revolusjon, boikott valget!
Valg, nei! Revolusjon, ja!

Rød Front, august 2023

Vil du bidra? Kontakt oss på rodfront@protonmail.com
Les revolusjonære nyheter og finn mer informasjon på tjenfolket.no