1

Marker Obioras dødsdag 7. september!

Aktivister fra Kampkomiteen har satt opp plakater for demonstrasjoner mot politivold og rasisme 7. september.

Eugene Ejike Obiora ble drept av politiet i Trondheim 7.september 2006. De presset livet ut av ham, og ingen av de fire fikk noen straff. Hovedmannen er forfremmet og er nå ofte innsatsleder i politiet.

Kampkomiteen skriver at norsk politi dreper stadig oftere og siden 2019 har seks personer blitt drept av politiet i Norge. Dette henger særlig sammen med bevæpningen av politiet, og fattige, psykisk syke og ikke-hvite er overrepresentert blant de drepte.

Sammen med andre organisasjoner markerer Kampkomiteen dagen i Oslo, Trondheim, Bergen og Kristiansand under slagordene “Rettferdighet for Eugene Obiora!” og “Vi glemmer aldri Obiora!”. De oppfordrer alle som er mot politivold og rasisme til å bli med, og skriver at enkeltpersoner og organisasjoner som vil bidra på ulikt vis, for eksempel som medarrangører, til å kontakte dem på e-post.

Informasjon om oppmøte:
Trondheim: Kl. 17:00 på torget.
Bergen: Kl. 18.00 ved Den blå steinen.
Kristiansand: Kl. 16.30 på torvet.
Oslo: Informasjon kommer.

Trondheim: Plakater og løpesedler på universitetet

Mandag 21. august satte aktivister fra Kampkomiteen opp plakater og delte ut løpesedler på to campuser, Gløshaugen og Dragvoll, ved universitetet NTNU i Trondheim for å mobilisere til demonstrasjon mot politivold og rasisme. Plakatene ble satt opp inne på campus, samt i busskurene like ved. Det var svært mange studenter på campus denne dagen, og flertallet tok i mot løpesedler.Bergen: Plakater satt opp sentralt i byen

Tirsdag 21. og onsdag 22. august har aktivister satt opp plakater i sentrum og i områdene Danmarksplass og Solheim Nord.

Kristiansand: Plakatoppsetting i sentrum

De siste dagene er det satt opp plakater i Kristiansand sentrum.

Tidligere markeringer:

Les også:

Referanse
Bli med på demonstrasjon mot politivold og rasisme! – Kampkomiteen