1

Nyheter fra krigen i Ukraina

Den lenge varslede ukrainske våroffensiven ble til en sommeroffensiv før den kom i gang, og det er tydelig at de russiske okkupasjonsstyrkene har brukt tiden til å forberede seg. På det politiske nivået fortsetter stridighetene og sammensvergelsene, særlig rundt den ukrainske kornproduksjonen.

Siden tidlig juni har det så godt som daglig blitt meldt om harde trefninger langs store deler av frontlinjen i sørøst, og med jevnlige luftangrep mot bakrommet både på ukrainsk og russisk side, uten at noen av partene synes vesentlig styrket.

Først de seneste dagene har det blitt meldt om at ukrainske bakkestyrker kan ha lyktes med viktige gjennombrudd, særlig i den vestlige delen av Zaporizjzja oblast, men situasjonen framstår her i skrivende stund fortsatt uavklart.

Borgerlige analytikere synes nokså samstemte om at sannsynligheten er lav for at den ukrainske motoffensiven vil lykkes på kort sikt, og at i den grad den skal lykkes på lengre sikt, så må den basere seg på manøvrering heller enn forsøk på å utmatte russerne, og på å minimere egne tap framfor å påføre russerne store tap.

De borgerlige analytikerne bekrefter i så måte den maoistiske militærteorien, og at den eneste måten en taktisk underlegen styrke kan beseire en taktisk overlegen fiende på, er gjennom bruk av asymmetrisk krigføring, som i dag ikke kan ta annen form enn folkekrig.

Nazisten Jan Petrovskij og nazigruppa «Rusitsj»

Nylig ble det i borgerlige medier meldt at den norsk-russiske nazisten Jan Petrovskij er pågrepet og fengslet i Finland, mistenkt for å ha deltatt i eller gitt støtte til en terrororganisasjon.

Petrovskij bodde 12 år i Norge, var blant annet med i den fascistiske gruppa «Odins soldater», før han i 2016 ble fratatt oppholdstillatelsen og sendt ut av landet av hensyn til «grunnleggende nasjonale interesser».

Nylig identifiserte den nazistiske, paramilitære gruppa «Rusitsj» Petrovskij som en av sine ledere. Videre skal de ha kritisert russiske myndigheter for ikke å forsvare egne borgere i utlandet, og uttaler at de nekter å delta i kamper i Ukraina før Petrovskij blir satt fri.

Rusitsj er en selverklært nazistisk gruppe som har kjempet under Wagner-gruppens ledelse, og skal den senere tiden ha vært særlig aktiv i området rundt Zaporizjzja. Ukrainske myndigheter har bedt Finland om å utlevere Petrovskij til Ukraina, og ønsker å straffeforfølge ham for krigsforbrytelser.

Ukrainske naboland forbyr salg av ukrainsk korn

Polen, Bulgaria, Ungarn, Romania og Slovakia har tatt til orde for å forlenge EUs forbud mot import av ukrainsk korn til disse landene. Det kom frem av nylige uttalelser fra polske myndigheter, ifølge Reuters.

Forbudet gjelder ukrainsk hvete, mais, raps og solsikkefrø, som er enormt store og viktige eksportvarer for den ukrainske økonomien, og forbudet skulle i utgangspunktet gjelde til midten av september.

På grunn av press fra storbønder og byråkrater i de nevnte landene, som ikke ønsker at store mengder med billig ukrainsk korn skal havne på markedene deres, har flere politikere nå uttalt at de ønsker å forlenge forbudet, og truer med å innføre nasjonale forbud dersom EU-forbudet ikke videreføres.

Dersom Ukraina ikke lykkes med å bryte Russlands kontroll over de strategisk viktige havnene i Sørøst-Ukraina, kan et langvarig salgsforbud i nabolandene by på store logistiske utfordringer og sterkt reduserte eksportinntekter for den ukrainske økonomien.

Wagner-ledere bekreftet drept i flykrasj

23. august meldte borgerlige medier om at et privatfly eid av Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin hadde styrtet midt mellom Moskva og St. Petersburg i Russland. Russiske luftfartsmyndigheter meldte kort tid etter at ti personer skal ha vært ombord, blant dem Prigozjin, og at ingen av dem overlevde.

Spekulasjonene har siden florert, både om hvorvidt Prigozjin faktisk var om bord eller ikke, og hva som var årsaken til flystyrten. Søndag 27. august meldte russiske myndigheter om at deres DNA-analyser bekreftet at Prigozjin var blant de døde. Selv om det neppe stopper de mest ivrige konspirasjonsteoretikerne, kan vi fra vår side trygt anta at president Putin må føle en stor lettelse.

Prigozjin gikk som kjent fra å være en av Putins nærmeste til å bli hans erkenemesis, da han tidligere i sommer trakk leiesoldatene sine ut av Ukraina og marsjerte mot Moskva, i forsøk på å avsette den russiske militærledelsen. Den spente situasjonen fikk en forbløffende rask avklaring i form av en avtale fremforhandlet av den belarussiske presidenten Lukasjenko, men Prigozjin forble omtalt som en «dead man walking» i en rekke borgerlige medier.

Skjønt selve årsaken til flystyrten gjenstår å fastslå, kan vi med denne seneste bekreftelsen på Prigozjins død trygt konstatere at vi i tiden fremover vil se en omfattende reorganisering og avskalling av de private, russiske leiesoldatselskapene.

Les også:

Referanser:
Russia-Ukraine war: List of key events, day 549 (aljazeera.com)
Column: Ukraine’s spring offensive still hasn’t started. This war is likely to last a long time (latimes.com)
Russian neo-Nazi group refuses to fight in Ukraine, accusing Kremlin of abandoning its leader (telegraph.co.uk)
Hungary wants EU to extend Ukrainian grains import ban beyond Sept 15 (reuters.com)
Russiske luftfartsmyndigheter bekrefter at Wagner-sjef Prigozjin var om bord på styrtet fly (nrk.no)
2023 Tver plane crash (wikipedia.org)
The Telegraph: To Wagner-topper som ikke var i Prigosjins fly (forsvaretsforum.no)
Ber Wagner-soldatar kjempe for Ukraina for å ta hemn (nrk.no)