1

Tyskland: Nazireferanser på AfDs partikonferanse

Bilde: Alice Weidel, medleder for AfD som taler på AfDs partikonferanse i Magdeburg. Kilde: tagesschau

Opprinnelig publisert på The Red Herald 31. juli 2023.


Sist helg holdt Alternativ for Tyskland (AfD) sin partikonferanse i byen Magdeburg i den tyske delstaten Sachsen-Anhalt. Hovedpoenget med konferansen var å velge kandidater til valget til Europaparlamentet neste år.

AfD spiller en viktig rolle i å stimulere den videre reaksjonære utviklingen av den tyske staten ved å fremme reaksjonær politikk, som først avvises, men senere tas opp av de andre partiene med ulik formulering. I tillegg til dette har partiet nylig vokst, og nådde andreplass i nylige føderale valgmålinger, hvor 21 prosent av de som svarte sa at de ville stemme på partiet.

Interessante uttalelser ble fremført under kongressen Flere. Den viktigste parlamentariske lederen av AfD, Alice Weidel, uttalte følgende angående migrasjon: «Vi trenger Festning Europa for å beskytte vårt hjemland, og vi gjør det sammen med våre europeiske partnere». Dette er en åpen referanse til begrepet «Festning Europa» brukt i nazistenes krigspropaganda. En referanse som er godt kjent i Tyskland.

Vi har tidligere rapportert om konsekvensene av denne folkemordspolitikken fremmet av Tyskland og andre imperialistiske stormakter i Europa, som AfD legger frem for å intensivere. Et tydelig eksempel på dette er massakren på 600 flyktninger begått av den greske kystvakten 14. juni i år.

En annen henvisning til tysk krigspropaganda og nazisme kom fra lederen av AfD i delstaten Thüringen, Björn Höcke, som erklærte at «dette EU må dø slik at det virkelige Europa kan leve». Dette refererer til slagordet «de må dø for at Tyskland kan leve», brukt i den keiserlige og fascistiske tyske krigspropagandaen i første og andre verdenskrig. Sitatet er fra diktet Soldatenabschied (Soldatenes farvel) skrevet av Heinrich Lersch i 1914. Lersch ble senere medlem av Nazipartiet og en ivrig tilhenger av Adolf Hitler.

Nazimonumentet i Hamburg Tyskland, reist i 1936, med sitatet «de må dø slik at Tyskland kan leve». Kilde: Sites of Memory

Som vanlig var det store protester mot AfD-konferansen. Media rapporterer om tusenvis som deltok i protestene. Vi har tidligere rapportert om protestene mot AfDs partikonferanse i byen Offenburg den 4. mars og følgende husrazziaer mot antifascister fra tysk politi.

En annen interessant bemerkning kom i et intervju med den andre medlederen i AfD, Tino Chrupalla. Han uttalte at den tyske familien består av «far, mor og kvinne». Hvorvidt dette er AfDs nye politikk med hensyn på familien eller om det er hans personlige drømmer som glipper ut, gjenstår å se.