1

Aktiviteter den siste uka

Tjen Folket Media har mottatt bilder av en stand og plakater for valgboikott, og Kampkomiteen har demonstrert mot imperialistisk intervensjon i Niger, og satt opp plakater mot tvangsforsvinninger.

Oslo: Plakater for valgboikott

Plakater mot valget er observert mellom Furuset og Stovner.

Oslo: Stand på Grorud

TFM har mottatt bilde og melding om at det nylig på Grorud i Oslo ble holdt en stand av Rød Front der det ble delt ut flyers for valgboikott.

Bergen: Demonstrasjon mot imperialistisk intervensjon i Niger

Lørdag 26. august holdt aktivister fra Kampkomiteen, Revolusjonære Kommunister og Rød Ungdom en demonstrasjon mot imperialistisk intervensjon i Niger. Det ble holdt en appell og det ble ropt slagord.  

Kristiansand: Plakater mot tvangsforsvinning

30. august, på den internasjonale dagen for ofre for tvungen forsvinning, satte aktivister fra Kampkomiteen opp plakater i Kristiansand sentrum. 

Tvangsforsvinning er en metode stater bruker mot aktivister og revolusjonære. Stater får personer til å forsvinne ved drap eller kidnapping, men nekter å ha kjennskap til det. Dette gjøres for å stoppe motstandere og samfunnsledere, for å spre frykt hos befolkninga, og for å skremme dem fra politisk arbeid.  

Dette er mye brukt i Latin-Amerika. De fleste av de forsvunne kan antas å være døde, men de kan også holdes i hemmelig fangenskap. Usikkerheten rundt hva som har skjedd med dem er en stor belastning for de pårørende, og gjør det vanskelig å få de skyldige dømt. Men den revolusjonære bevegelsen i flere land, som Mexico, gir ikke opp – og krever at de forsvunne presenteres i live – at staten skal holdes skyldig for sine forbrytelser mot folket.

Dr. Ernesto Sernas García forsvant 10. mai 2018, etter å ha forsvart 23 fengslede medlemmer av den revolusjonære organisasjonen Corriente del Pueblo Sol Rojo. De var sikta for terrorisme, og han fikk alle løslatt og frikjent. På plakatene, som er fra Sol Rojo, står det «Ernesto Sernas García – 30. august – De tvangforsvunnedes dag – Fordi de tok ham i live, vil vi ha ham tilbake i live!»

26. september 2014 forsvant 43 studenter fra lærerskolen Ayotzinapa. Studentene ble angrepet av politiet under en aksjon for å skaffe penger til å delta på en stor demonstrasjon til minne om en grotesk studentmassakre på Tlatelolco-plassen i 1968. På plakatene er det bilder av de 43 og det står “Ayotzinapa 43”, “Fordi de tok dem i live, vil vi ha dem tilbake i live!” og “Stopp statsterrorismen og krigen mot folket!”

Plakaten viser bilde av noen av de forsvunne etter kuppet i Chile i 1973, og har teksten «Hvor er de?» Mange av de som ble arrestert i forbindelse med og i etterkant av kuppet har aldri kommet til rette igjen. I følge offisielle tall ble 3.216 mennesker utsatt for forsvinning eller drap mellom 1973 og 1990. Barn som ble arrestert sammen med foreldrene eller som ble født i fangenskap ble ofte tvangsadoptert til par innenfor militærvesenet eller som støtta diktaturet, og mange av disse kjenner ikke til bakgrunnen sin. 

Kampkomiteen er med på å arrangere ei markering 29. september i forbindelse med at det er 50 år siden kuppet, og i årets markering vil det spesielt være fokus på de forsvunne. 

Det ble også satt opp plakater for markering av Obioras dødsdag 7. september.

Referanser
Bergen: Demonstrasjon mot imperialistisk intervensjon i Niger – Kampkomiteen
Kristiansand: Plakater mot tvangsforsvinning