1

Kraftig økning i familienes utgifter

Forbruksforskere fra Sifo har publisert en rapport som viser at forbruket for en statistisk «kjernefamilie» med to voksne som har to barn på 5 og 11 år, har økt med 32.000 kroner i 2023 sammenliknet med i fjor. Verken boligutgifter eller strømregninger er med i beregningene.

Rapporten understreker at beregningene viser til et såkalt referansebudsjett. Sifo forklarer hva dette innebærer:

«Referansebudsjettet viser hva det koster å leve på et akseptabelt forbruksnivå for det aktuelle husholdet. Med et akseptabelt forbruksnivå menes et forbruk som kan godtas av folk flest. (…) Det blir kalt et langtidsbudsjett fordi det er beregnet at en skal sette til side penger hver måned for å ha råd til å foreta sjeldnere innkjøp av dyre og varige forbruksgjenstander. Når kjøleskapet, komfyren, vaskemaskinen eller lignende går i stykker, skal en ha penger til reparasjoner eller til å kjøpe nytt, uten at dette går ut over forbruket ellers».

Sifo forklarer også at budsjettet ikke speiler et statistisk gjennomsnitt, og at referansebudsjettet ikke omfatter utgifter til bolig, tobakk og alkohol, helsetjenester utover én årlig konsultasjon hos fastlege og tannlege, fritidsinteresser som er «kostbare», feriereiser, feiringer av begivenheter, gaver og «uteliv» som for eksempel kafé- og restaurantbesøk.

Angående utregningene for mat og drikke påpeker rapporten også følgende:

«Budsjettposten dekker det totale dagsbehovet for mat- og drikkevarer for ulike aldersgrupper (varierer med alder og kjønn) for personer med stillesittende arbeid og regelmessig aktivitet på fritiden».

Ut fra disse antakelsene med tilhørende beregninger har det blitt dannet et eksempel på en kjernefamilie og deres utgifter. 32.000 kroner i året betyr over 2000 kroner i måneden, men i realiteten har utgiftene økt mer for de fleste, siden vi selvsagt også må ta med utgifter til bolig og alt annet forbruk. Videre vil dette kjennes mye hardere på kroppen for de fattigste delene av arbeiderklassen, enn for Sifos nøkterne kjernefamilie.

Kort kan det nevnes at eksempelfamilien likevel omtales som en «vanlig familie» av Dagsavisen og Fri Fagbevegelse. Mer presist, til tross for ulne definisjoner og hva som er «alminnelig» og «vanlig», viser Sifo-rapporten at deler av småborgerskapet og øvre deler av arbeiderklassen får stadig høyere utgifter, og altså stadig dårligere råd. Dette kommer av forråtnelsen i imperialismen, og konsekvensen er proletarisering av større deler av massene. Småborgerskapet krymper rett og slett. Vi kan forvente at denne skjerpingen blir ledsaget av hardere klassekamp i tiden framover.

Referanse:
SIFOs referansebudsjett for forbruksutgifter 2023 (oslomet.no)
Utgiftene til en vanlig familie har økt med 32.000 kroner (frifagbevegelse.no)
Utgiftene til en vanlig familie har økt med 32.000 kroner (dagsavisen.no)