1

Ny blogg: Raude Hamburg 100 år

Kameratane i Dem Volke Dienen oppmodar på nettsidene sine til å dele ein blogg oppretta i samband med at det i haust er 100 år sidan eit revolusjonsforsøk i Hamburg. 

Publisert av Dem Volke Dienen 23.08.23


Ny blogg: Raude Hamburg 100 år

Vi deler eit innlegg vi fann på nettsida policy-prisoners.net. 

Kjære kameratar, 

I år er 100-årsjubileet for Hamburg-opprøret. I høve dette har vi som et kollektiv oppretta ein blogg som gjengir dokument knytt til Hamburg-opprøret og publiserar datoer knytt til dette. Vi ber dykk om eit lite bidrag for å feire dette viktige jubileet for arbeidarklassen i Tyskland ved å dele og promotere bloggen i kanalane dykkar: https://hamburgeraufstand.noblogs.org Vi ser fram til bidrag i form av dokument, fortrinnsvis transkriberte, til e-postadressa: hamburger.aufstand@tutanota.de Vi vil også påpeike at det vil vere ein demonstrasjon i Barmbek (Hamburg) den 23. oktober 2023 – dagen da opprøret starta for 100 år sidan. Meir informasjon vil bli delt på bloggen vår.