1

Ustabil kinesisk økonomi skaper frykt internasjonalt

Flere borgerlige medier melder om at investorer slutter å investere i Kina, og at dette, kombinert med svekket valuta, kan få store konsekvenser internasjonalt.

Problemene er særlig store i eiendomssektoren som har vært under press i flere år. Mange selskaper sliter med å betale gjeld. Fra statlige eiendomsselskaper meldes det om fare for boligkrise, noe som kan smitte over på private selskaper. Dette skremmer i sin tur investorer, som trekker seg ut av kinesisk økonomi. Optimismen knyttet til forventet vekst rett etter koronapandemien har snudd til pessimisme etter som den ventede gjenåpningseffekten i stor grad uteble.

I tillegg har svakt forbruk, prisnedgang og kraftig fall i eksporten ført til at den kinesiske sentralbanken har satt ned renta tidligere enn ventet. Rentekuttet førte til økt press på den kinesiske valutaen og Financial Times skriver at statlige banker har kjøpt yuan og selger dollar i håp om å bremse svekkelsen.   

E24 gjengir en av toppene i selskapet Storebrand som sier at kinesiske myndigheter neppe ønsker å redde selskapene for å unngå bobletendenser, men at frykten for at dette skal spre seg likevel kan føre til at de likevel vil gjøre det. Han sier videre at han frykter minst like mye for eiendomsaktører i Norge, Sverige og USA, fordi den globale økonomien er skjør, og kan påvirkes dersom den ustabile situasjonen i Kina får en selvforsterkende effekt om ikke myndighetene klarer å berolige markedet.

Forsker ved NUPI, Hans Jørgen Gåsemyr, sier til E24 at Kina står midt inne i en vanskelig omstilling fra å være en økonomi som baserer seg tungt på statlig industri til å bli mer preget av forbruk og avansert produksjon. Han legger til at den kinesiske eiendomssektoren er vanvittig stor. Han påpeker derimot at kinesiske myndigheter har gode forutsetninger for å kunne «rydde opp». Dette begrunner han med at økonomien fortsatt vokser, at IMF og Verdensbanken ikke har nedjustert forventningene sine til kinesisk økonomi og at mesteparten av gjelda ikke er utenlandsgjeld. I tillegg trekker han fram at landet er statstungt og autoritært. 

Forskeren mener at ustabil kinesisk økonomi både kan føre til at varer derfra blir billigere å importere samtidig som det blir vanskelig å selge varer dit. Dette kan bli merkbart ettersom Europa er en av Kinas største handelspartnere. Han legger til at den kinesiske middelklassen er den med mest voksende kjøpekraft og har vært det over tid. Han konkluderer derfor med at det vil få stor påvirkning internasjonalt dersom kinesisk økonomi skulle oppfattes som usikker og mindre attraktiv å handle med.   

Referanse
Kinesisk økonomi vakler: -stor påvirkning internasjonalt – E24