1

Sør-Afrika: På vei mot «mislykket stat»?

Mens enkelte krefter fremstiller republikken Sør-Afrika som en «oppadstigende» makt eller potensiell «ny imperialist», er realiteten at byråkratkapitalismen i det halvkoloniale Sør-Afrika er i dyp og ubotelig krise.

Borgerlige kommentatorer frykter nå at landet står i fare for å bli en «mislykket stat» («failed state») som følge av «polykrisen» som rir landet, altså en krise av mange kriser. Sør-Afrika regnes som landet med størst ulikhet i verden – lønna for arbeidsfolk står stille og arbeidsledigheten er kronisk og omfattende.

Det statlige firmaet Eskom, en av de viktigste statsbedriftene i landet og en gigant av en energileverandør, er blant de kriserammede institusjonene i Sør-Afrika. Korrupsjonen er omfattende, og kriminelle bander mistenkes for å målrettet angripe Eskoms energiforsyning til byer og bedrifter.

Samtidig tiltales politikere for korrupsjon og andre anklages for kuppforsøk. ANC, partiet som har styrt landet eneveldig siden apartheid-systemet ble oppløst, er en byråkratisk mastodont av et parti, hvor korrupsjonen er åpenlys og utbredt, spesielt i toppledelsen. Den politiske krisen i landet er like dyp som den økonomiske, med hard rivalisering mellom ulike fraksjoner, kriminelle karteller og grupperinger, som blant annet er kommet til uttrykk i forsøk på forgiftning.

Som de andre landene i samme «klubb» av regionale stormakter i den tredje verden, for eksempel Brasil og India, er Sør-Afrika fortsatt lenket på to hender av imperialisme og føydalisme. Dermed utvikles kapitalismen som byråkratkapitalisme i kronisk krise. Slik kapitalisme, under sine byråkratkapitalistiske herskere, representerer verken noe «nytt», «oppadstigende» eller et «alternativ» i dagens verden. Tvert om: Imperialismen, føydalismen og byråkratkapitalismen er det gamle som må feies vekk med nydemokratisk revolusjon, også i Sør-Afrika.

Å kalle Sør-Afrika en «mislykket stat» er bare misvisende fordi det i den tredje verden ikke finnes en eneste vellykket stat. Begrepet blir dermed meningsløst. Byråkratkapitalismen og den gamle staten fødes deformert og ute av stand til å kvitte seg med korrupsjon, forfall og forråtnelse. Dette er dermed regelen og ikke unntaket i verdens undertrykte land, men situasjonen i Sør-Afrika er eksplosiv, klassekampen skjerper seg, fagforeninger streiker og røde faner reiser seg også i disse kampene. Her finner vi håpet om nydemokrati og en ny verden, og ikke andre steder, men for at håpet skal realiseres trengs kommunistpartiets ledelse og folkehærens geværer.

En borgerlig video om krisa i landet: