1

Kongo: 50 drept i demonstrasjon mot FN

Den revolusjonære nettavisa The Red Herald melder om en massakre på demonstranter som protesterte mot FN i Kongo. Demonstrantene mener FN ikke gjør noe for sikkerheten i landet.

Publisert av The Red Herald 02.09.2023


Massakre i Kongo: Nesten 50 drept under en demonstrasjon mot De forente nasjoner

30. august august ble det holdt en demonstrasjon mot De forente nasjoner (FN) i Goma, i Den demokratiske republikken Kongo, som endte med minst 48 drepte og, ifølge myndighetene, også 75 sårede og 168 arresterte. Også en politibetjent døde under protestene, steina av folkemengden. Demonstrasjonen retta seg særlig mot FNs militærleir og var forbudt av myndighetene. Da de ankom var statens styrker allerede forberedt på å hindre dem adgang.

Markeringa var særlig retta mot «stabiliseringsoppdraget» til FN (MONUSCO). Demonstrantene, som erklærer seg som antiimperialister, krever at operasjonen avbrytes og at FN og andre styrker fra Øst-Afrika beskyldes for at de ikke gjør noe med usikkerheten i landet. Denne operasjonen har pågått uavbrutt i det afrikanske landet siden 1999. I denne operasjonen har land som USA, Belgia, Kina og Frankrike, imperialistland med store økonomiske interesser i det Afrikanske landet «bidratt».

Det er derfor ikke tilfeldig, at blant de 16 000 soldatene som er del av MONUSCOs operasjon, er de fleste konsentrert i Kongos rike gruveområder. Kongo er et av landene der mesteparten av utplyndringa av kobolt, litium, kobber, tinn, magnesium, wolfram, diamanter og gull finner sted. Disse mineralene er svært viktige for imperialistlandene fordi de er nødvendige i luftfart, farmasøytiske og generelt i elektroindustrien. Likevel lider selskapenes folk under halvslaveri i utvinninga, der det er stor fare for død blant voksne og barn, siden barnearbeid er utbredt.

Imperialistland som Kina eller USA har stor interesse av å fortsette FN-oppdraget ettersom det tjener interessene deres. Kina har for eksempel hatt omfattende handelsavtaler siden 2008 med investeringer for 2740 millioner i infrastrukturprosjekter, som vil gjøre det mulig å forbedre transporten av de plyndra råmaterialene fra kontinentet. I retur, vil de motta over 6200 millioner dollar totalt for mineraler.

Selv om Kina avanserer sin strategiske stilling i Afrika, har yankee-imperialismen med  supermakten og dens allierte, slik som Frankrike, fortsatt klar dominans. Dominansen er så stor, at det er USA selv som innfører sanksjoner mot seks mennesker  for «destabilisering av området» i Kongo. Tre av disse menneskene tilhører militsen til De demokratiske styrkene for frigjøringen av Rwanda, som også opererer i Kongo. En annen tilhører den nasjonale frigjøringsgruppa 23. mars-bevegelsen, en milits som opererer i Kivu Norte, et mineralrikt område.

Det er ikke første gang at noe lignende skjer. I 2017, ble to «FN-eksperter» som var på et granskingsoppdrag i området, drept og hundretalls mennesker ble arrestert av myndighetene. I 2022 fikk 51 mennesker dødsstraff, 22 av dem var fraværende i den massive rettssaken.