1

Aktiviteter den siste uka

Tjen Folket Media har mottatt bilder av graffiti og plakater for valgboikott, og graffiti til støtte for de revolusjonære og opprørerne i Frankrike. Kampkomiteen mobiliserer til demonstrasjoner mot politivold og rasisme 7. september, og har lagt ut nye bilder av plakater som er satt opp for markeringene. 

Oslo: Graffiti på Grorud

Slagordene «Valg, nei! Revolusjon, ja! Boikott valget!» og «Support the arrested revolutionaries and rebels in France!» er satt opp på Grorud.

Oslo: Plakater for valgboikott

Rundt 60 plakater fra Rød Front er satt opp i området rundt Kuben videregående skole. På plakatene står det «Boikott valget!» og «Arbeidere og undertrykte i alle land foren dere!»

Kampkomiteen: Marker Obioras dødsdag 7. september!

Sammen med andre organisasjoner arrangerer Kampkomiteen demonstrasjoner mot politivold og rasisme den 7. september:
Trondheim: Kl. 17:00 på torget.
Bergen: Kl. 18.00 ved Den blå steinen.
Kristiansand: Kl. 16.30 på torvet. 

Aktivister fra Kampkomiteen har satt opp plakater i Trondheim sentrum og i Stjørdal sentrum.

I Kristiansand har flere av de tilslutta organisasjonene satt opp plakater i sentrum.

Referanse
Marker Obioras dødsdag 7. september! – Kampkomiteen