1

USA: Tvangssterilisering av«moralsk og intellektuelt underlegne»

Bilde: Fra en demonstrasjon mot Irwin County Detention Center og ICE i 2021.

Kameratene våre i Dem Volke Dienen skriver at 60 000 mennesker ble utsatt for tvangssterilisering i USA mellom 1907 og 1981.

I denne perioden var slike inngrep lovlig, og det anslås at 85 prosent av de tvangssteriliserte var kvinner og jenter. På 60- og 70-tallet, ble mange svarte kvinner og urfolkskvinner tvangssterilisert på ordre fra staten.

Eugenikkbevegelsen gikk fra begynnelsen av inn for inngrepene som et «våpen mot ‘moralsk og intellektuelt underlegne’ innvandrere». Harry Laughlin var pådriver for den amerikanske rasehygienen. Han var ekspert på plantegenetikk, og mente at hvis landbruket kunne styrkes ved foredling, ville det også gjelde for mennesker. Basert på statistikk identifiserte han ti grupper som var «sosialt uegnet», og anbefalte eliminering av hver tiende amerikaner.

Tvangssterilisering av mennesker med nedsatt funksjonsevne er fortsatt lovlig i 32 amerikanske delstater, og en dommer kan ta avgjørelsen for «personer som ikke kan gi samtykke». De fleste andre delstatene har ikke lover som gir en mer presis definisjon. Bare i North Carolina – delstaten der det ble utført flest tvangssteriliseringer i forhold til folketall og sosialarbeidere selv bestemte hvem som skulle legges under kniven og ble styrt av rasemessige fordommer og for det meste feilaktige intelligenstester – og i Alaska er tvangssteriliseringer i dag helt forbudt.

Det juridiske grunnlaget for tvangsinngrep på funksjonshemmede har også gjort det mulig å utføre skjulte tvangssteriliseringer i kvinnefengsler. Mellom 2006 og 2010 var det anslagsvis 150 tilfeller i California, og over hele landet var det dommere som pressa kvinner til å sterilisere seg for å få kortere soning 

I 2020 kom det fram at minst 43 kvinnelige internerte var blitt tvangssterilisert på Irwin County mottakssenter i Georgia, et fengsel for «ulovlige» migranter fra Latin-Amerika. En av sykepleierne fortalte at så å si alle som gikk til legen der fikk livmora fjerna, uten at de fikk vite hvorfor. Inngrepene ble offisielt forklart med «språkbarrierer», men det ble ofte lagt press på kvinnene for å gjennomføre dem. Immigration and Customs Enforcement (ICE) var ansvarlig for steriliseringene, under Donald Trumps presidentperiode, som også uttrykte planer om å skille barn fra foreldrene når det gjaldt migranter fra Latin-Amerika.

Les også:

Referanser
Zwangssterilisationen in den USA – Dem Volke Dienen
Tvangssterilisering skulle utrydde dumme barn – Historie