1

Skolevalget: Høyre og Frp de store vinnerne

Ved årets skolevalg gikk Høyre og Frp til sammen mer enn 20 prosent fram. Samtidig er antallet blanke stemmer rekordhøyt.

Arbeiderpartiet er den store taperen. De mistet 9,5 prosent og havnet på 17, altså mindre enn både Høyre og Frp. Skolevalget omtales som en kjempesmell for Arbeiderpartiet.

Skolevalget arrangeres på videregående skoler i Norge. Det har ingen direkte betydning for valgresultatet, men de er viktige for ungdomspartiene. Det sier også noe om hvilken vei vinden blåser i selve valget, som i år er et kommune- og fylkestingsvalg, og det kan si noe om politiske utviklingstendenser blant ungdom.

Årets resultat, fra 368 skoler med endring siden forrige skolevalg:

Også Miljøpartiet De Grønne (MDG) og partiet Rødt er store tapere ved årets valg. MDGs oppslutning faller dramatisk, fra 10,9 til 3,8 prosent. Rødt blir nesten halvert, og går fra 5 til 2,7 prosent, til tross for at de har hatt hele 8 stortingsrepresentanter og bred dekning i media de siste par årene. SV derimot, går litt frem, noe som gjenspeiler framgangen ved målingene foran valget.

Magnus Marsdal fra «tankesmien» Manifest mener Høyre og Frp, særlig Frp, har vunnet skolevalget delvis gjennom Tik Tok, hvor disse har hatt mye mer gjennomslag enn de «rødgrønne». Han peker også på reaksjonær innflytelse fra personligheter som Andrew Tate.

Andre kommentatorer peker på at Norge nå har en historisk upopulær regjering, og at protesten og misnøyen naturlig nok kommer til uttrykk ved støtte til de fremste opposisjonspartiene.

Vi vil også trekke frem noen andre aspekter ved dette skolevalget. For det første er antallet blanke og forkastede stemmer rekordhøyt. 11.099 har stemt blankt og 11.637 stemmer er forkastet. Forkastede stemmer inkluderer blant annet slike hvor den som stemmer har skrevet noe på stemmen. Dermed har mer enn 15 prosent av deltakerne enten ødelagt sin egen stemmeseddel, eller stemt blankt. Dette er vesentlig høyere enn ved tidligere valg.

For det andre har rasistpartiet Alliansen fått over 1 prosent, selv om de bare stiller i fire fylker. Ved skolene i disse fylkene (Agder, Buskerud, Akershus og Oslo) har gruppen fått rundt 3 prosent. Dette er på ingen måte store tall, men det viser likevel at gruppen har en viss innflytelse, noe som blant annet kommer av hvordan de bruker sosiale medier. Partiet er faktisk så vidt større enn Industri- og Næringspartiet (INP), selv om sistnevnte har fått mye oppmerksomhet den siste tiden etter relativt gode målinger. I de fire nevnte fylkene er Alliansen også omtrent jevnstore med partiet Rødt.

Kort oppsummert uttrykker skolevalget at årets valg blir en nedtur for Arbeiderpartiet og at Høyre vil gjøre et godt valg. Krisa i Arbeiderpartiet viser seg altså også blant ungdommen. Videre ser vi at Rødt har problemer med å vinne oppslutning blant ungdom, noe som blant annet kan være uttrykk for interne problemer i Rød Ungdom. Til sist ser vi en reaksjonær-konservativ dreining blant deler av norsk ungdom, noe som blant annet kan være uttrykk for at krise og dyrtid rammer småborgerskapet og radikaliserer dette. Dette kommer til uttrykk i at Høyre og Frp vinner skolevalget, men også i understrømmen av økt støtte til rasistene i Alliansen.

Referanser
Skolevalget: Høyre og Frp størst – flertall for høyresiden – NRK Norge
Høyre klart størst i skolevalget – kjempesmell for Arbeiderpartiet – VG
Skolevalg 2023
Slår alarm hos de rødgrønne etter valgskred: – Han er den politiske TikTok-kongen
Skolevalgresultat – Landsoversikt – 2023 – Sikt