1

Chile: Protester etter oversvømmelsene

Bilde: Veiblokkering på rute J-60

Kameratene våre i Prensa Chiripilko skriver at i møte med statens forsømmelse er det rett å gjøre opprør, og at bare folket kan hjelpe folket.

Bildet av større veisperring på rute J-60 i Placilla føyer seg inn i rekka av bilder og videoer som sirkulerer på sosiale medier, der massene fordømmer de statlige myndighetenes åpenlyse svik.

Naboer, innbyggere, ofre, frivillige, fattige bønder og andre som er lei av å bli glemt, fordømmer at det fortsatt ikke finnes drikkevann på landsbygda i Licantén. Den lovede hjelpen har latt vente på seg eller har uteblitt, også den som ble lovet under den første flommen i juni.

Demonstrantene krever at landsbygda ikke skal bli nedprioritert. Massene forteller at mange husdyr, jord og avlinger, gjerder, hus og maskiner ble helt eller delvis ødelagt av den siste stormen, og krever at arbeidet med sikring av avlinger og vanninfrastruktur styrkes.

Demonstrasjonen ble stanset etter forhandlinger med ordføreren i Licantén, som lovet å «mekle» mellom demonstrantene og de sentrale myndighetene, som har lovet å ta seg av kravene deres.

Dette er ikke et isolert tilfelle, men en del av en rekke kamper som utvikler seg som følge av den gamle statens likegyldighet overfor folkets lidelser, og som har resultert i tidligere veisperringer i Villa Prat-La Huerta og rundt Curicó.

Oppfordringa fra massene går ut på å hjelpe først og fremst de fattigste bøndene, små og mellomstore produsenter, og ikke glemme de mange sesongarbeiderne i landbruket, som ikke mottar noen bonus eller hjelp fra staten.

Referanse
Protestas en Placilla tras las inundaciones – Prensa Chiripilko