1

Høyre støttes direkte av Norges rikeste privatkapitalister

Store deler av støtten partiet Høyre har fått foran valgkampen har kommet fra selskapene til noen av Norges rikeste enkeltpersoner.

Av de 50 største pengegavene hittil i år kom 28 fra milliardærer. For eksempel har Christen Sveaas selskap Kistefos AS gitt Høyre 2,5 millioner kroner. Stein Erik Hagens Canica AS har gitt to millioner kroner. Kistefos er Sveaas’ private investeringsselskap, som er investert i petroleum, shipping, finans, teknologi og eiendom. Canica er også et investeringsselskap og eies av Stein Erik Hagen og hans barn. Canica er investert i dagligvarebransjen, tjenester, finans og eiendom. Hagen er blant dem som for ikke lenge siden flyttet til Sveits av skatteårsaker. Han har også gitt 1 million til Frp.

Per august hadde Høyre mottatt 19,4 millioner i valgkampstøtte. Høyre-ledelsen svarer på kritikken for pengegavene at de ikke får de store summene som Arbeiderpartiet og andre «rødgrønne» får fra LO, og at de også får «bidrag fra hundrevis av enkeltpersoner som gir mindre beløp»

Statistisk sentralbyrå oppga at inntektene til de politiske partiene i 2022 var på 724 millioner kroner. 70 prosent av inntektene kommer fra det offentlige, i hovedsak staten. Den største andelen er 428 millioner i statlig grunn- og stemmestøtte. Arbeiderpartiet fikk mest offentlig støtte, hele 133,3 millioner kroner, mens Høyre og Fremskrittspartiet mottok henholdsvis 102 og 52,8 millioner kroner. Våre lesere kan også merke seg at Rødt fikk 27,4 millioner i støtte.

Arbeiderpartiet har også den største summen i bidrag fra privatpersoner, kommersielle foretak og organisasjoner i arbeidslivet, med 23,6 millioner kroner. Deretter følger Høyre (13), SV (8,3) og Rødt (7), skriver Dagbladets økonomisider Børsen. De store tallene for Ap, SV og Rødt kommer særlig av store økonomiske bidrag fra fagforeninger, særlig innenfor LO.

Vi kan merke oss at støtten Høyre har fra private monopolkapitalister slik kommer svært direkte til uttrykk, samtidig som byråkratisk kapital og arbeideraristokrati viser sin støtte til Ap, SV og Rødt like tydelig. Det mest iøynefallende er likevel at den borgerlige staten bruker ¾ av en milliard kroner årlig på å finansiere partiene, og at partiet Rødt nå får over 30 millioner i støtte i året fra staten og den sosialdemokratiske fagbevegelsen.

Referanser
Slakter milliardær-støtte til Høyre
Kistefos AS
Canica