1

Oppdatert: Aktiviteter den siste uka

Oppdatert 11.09. kl 23:00.

Tjen Folket Media har mottatt rapporter om aktiviteter den siste uka, særlig bannere, plakater, løpesedler og klistremerker som er satt opp den siste uka for valgboikott. 

Kampkomiteen mobiliserer forøvrig til en markering i Kristiansand i anledning at det er 50 år siden kuppet i Chile, og inviterer bredt til denne sammen med flere samarbeidspartnere.

Bergen: Malte slagord mot valget

Slagordet «Boikott valget!» og hammer og sigd er fotografert i Bergen, to steder ved undergangene på Danmarksplass og ett på Kronstad synlig fra bybanen.

Bergen: Plakater for valgboikott

Plakater for valgboikott har blitt hengt opp i Bergen. Plakatene henger i sentrum, på universitetsområdet, i Møhlenpris og i Årstad bydel.

Oslo: Plakater for valgboikott og NKP 100 år 

Det har blitt hengt opp plakater for valgboikott og for hundreårsjubileet for stiftelsen av Norges Kommunistiske Parti i arbeiderbydelen Furuset i Groruddalen.

Kristiansand: Propaganda for valgboikott

I Kristiansand sentrum er det satt opp plakater, flygeblader og klistremerker for valgboikott.

Oslo: Propaganda for valgboikott 

Det er blitt hengt opp plakater og klistremerker mot valget, ved Universitetet i Oslo og i sentrum av Oslo på Grønland og Tøyen. Under aksjonen fikk aktivistene snakket med interesserte som så dem henge opp plakatene.

Voss: Plakater for valgboikott

Plakater fra Rød Front for valgboikott er satt opp på Voss, et tettsted i Vestland fylke.

Trondheim: Bannere mot valget, for revolusjon

Aktivister fra Rød Front har satt opp to bannere med slagordene «Boikott valget!» og «Valg nei! Revolusjon, ja!» i Trondheim. Bannerne ble satt opp på Gildheim og Saupstad. Sistnevnte er en arbeiderbydel sør i byen.

Trondheim: Plakater mot valget

Det er også blitt satt opp plakater for valgboikott øst i Trondheim.

Stjørdal: Plakater for boikott-kampanjen

Også på Stjørdal, en by nord for Trondheim, er det satt opp plakater i sentrum.

Oslo: Aksjon med brennende «valgurne»

En markering ble holdt i Oslo 10. september 2023. Aktivister holdt appell og tente på en symbolsk valgurne med bluss. Mennesker i nærheten ga svært positiv respons, og aksjonen førte til mange samtaler med nysgjerrige.

Kristiansand: 50 år siden kuppet i Chile

Kampkomiteen skriver at de sammen med andre organisasjoner arrangerer et politisk og kulturelt arrangement 29. september. Markeringa er til minne om ofrene for kuppet og diktaturet, og i år fokuserer de spesielt på de kidnappede (tvangsforsvunnede) revolusjonære og barna som ble tatt fra familiene sine. 

Informasjon fra Arbeidsgruppa for markering av 11. september i Chile:

Tid: Fredag 29. september kl. 18.00
Sted: Aladdin i Kristiansand 

I år er det 50 år siden den demokratisk valgte lederen Salvador Allende ble styrtet i et kupp 11.09.1973, som var et veiskille i Latin-Amerika og mange deler av verden. Chile mistet sitt demokrati etter det brutale borgerlig-militære kuppet, da hundrevis av mennesker ble drept, henrettet, torturert, satt i fangenskap eller forsvunnet. I år vil vi spesielt fokusere på de forsvunne etter kuppet. Mange av de som ble arrestert i forbindelse med og i etterkant av kuppet har aldri kommet til rette igjen, og deres pårørende har ikke fått vite hva som skjedde med deres kjære. Mange barn som var blitt arresterte sammen med sine foreldre eller som ble født i fangenskap ble tvangsadoptert av de som støttet regimet, og mange av disse kjenner ikke til bakgrunnen sin.

Program:
18.00: Minnemarkering og politisk del.
19.00: Pause. Empanadas i foajeen.
19.30: Musikk ved Canto Libre og Masikuna!

Canto Libre startet med tre chilenske medlemmer på begynnelsen av 80-tallet. Noen år senere kom det norske og amerikanske medlemmer inn i gruppa og resultatet av det ble en fusjon av latinsk, europeisk, afrikansk musikk som gruppa ha blitt kjent for. Canto Libre har siden starten stilt opp på en rekke solidaritets- og kulturarrangementer i regionen.

Masikuna er en relativt ny gruppe i Kristiansand. De spiller latinamerikansk folkemusikk, noen ganger med presentasjon av danser. Medlemmene er fra Chile, Bolivia og Perú og i tillegg til sang, bruker de forskjellige instrumenter, spesielt fra Andesfjellene.

Det er en glede for oss at begge gruppene stiller opp på arrangementet og for første gang spiller på samme konsert. Det blir garantert masse glede og følelser!

Arbeidsgruppa for markering av 11. september i Chile består av Latin-Amerikagruppene, Kampkomiteen og enkeltpersoner. NKP, Rødt, SV og MDG er medarrangører, og arrangementet er åpent for alle.

Referanse
Arrangement: 50 år siden kuppet i Chile – Kampkomiteen

Se også: