1

Video: Valg, nei! Revolusjon, ja!

Tjen Folket Media har mottatt en video som vi har lagt ut på vår youtube-kanal. Revolusjonære aktivister fra Rød Front har filmet en aksjon mot valget.

Markeringen ble holdt i Oslo 10. september 2023. Aktivister holdt appell og tente på en symbolsk valgurne med bluss. Mennesker i nærheten ga svært positiv respons, og aksjonen førte til mange samtaler med nysgjerrige. Appellen oppfordret til å ta kontakt med Rød Front, som blant annet kan kontaktes på rodfront@protonmail.com.