1

50 år siden kuppet i Chile

Bilde: Militssoldater brenner revolusjonær litteratur.

The Red Herald har nylig publisert en tekst fra den revolusjonære nettsiden Prensa Chiripilko som omhandler kuppet i Chile i 1973. Vi ønsker i det følgende å gjengi et kort sammendrag av denne teksten. Vi oppfordrer leserne våre til å lese den i sin helhet, og finnes i engelsk versjon på The Red Herald.

11. september i år markerer at det er 50 år siden kuppet som yankee-imperialismen gjennomførte i Chile, og dagen har helt siden blitt markert av unge folk og masser som en kampdag mot urettferdighetene og lidelsene de opplever hver dag som går. Kameratene i Prensa Chiripilko analyserer det chilenske samfunnet slik det er i dag og slik det var på tidspunktet da kuppet fant sted, og viser hvordan de chilenske massene alltid har kjempet og gjort motstand.

Chile er et halvkolonialt og halvføydalt land, slår de fast. Selv om landet er formelt uavhengig, er det ikke reelt fritt. Det er undertrykket av imperialismen, hovedsakelig yankee-imperialismen, noe som fører til at økonomien i landet – som er halvt kapitalistisk og halvt føydalistisk – holdes tilbake og får form av byråkratisk kapitalisme.

Videre avdekker de den skitne rollen som revisjonismen og reformismen i en lang årrekke har spilt, både i og utenfor landet, for å undergrave den revolusjonære bevegelsen. Eksempelvis poengterer de hvordan den sosialdemokratiske presidenten Salvador Allende, samtidig som han kalte seg «revolusjonær», innførte våpenlover som effektivt avvæpnet massene og ga de væpnede styrkene voldsmonopol. Og de påpeker hvordan en rekke «venstre»-grupper i landet under Pinochet-regimet fungerte som talerør og håndlangere for revisjonismen.

Likevel viser de siste fem tiårene i Chile at massene igjen og igjen fortsetter å kaste seg spontant inn i den revolusjonære kampen. Kameratene slår fast at det ikke er massene det kommer an på, men at det som har manglet har vært en organisasjon med faktisk mål om å erobre folkemakt.

Vi oppfordrer igjen leserne våre til å lese teksten i sin helhet, og slutter oss til dens hyllest av martyrene som falt i kampen mot det fascistiske regimet og dets imperialistiske førere.