1

Trondheim: Mer propaganda mot valget

Vi publiserer nå, noe forsinket, film og bilder vi har mottatt av aksjoner i Trondheim for valgboikott.

Tjen Folket Media må ta selvkritikk for at vi ikke har lyktes med å publisere dette tidligere. Dette skyldes sviktende rutiner på vår side, da vi mottok dette for en stund siden, og vi skal arbeide for å forbedre oss på dette punktet.

Film: Brennende valgurne og valgpropaganda

Revolusjonære aktivister har gjennomført en aksjon hvor en symbolsk valgurne med den borgerlige norske statens riksvåpen ble satt fyr på, sammen med et utvalg propaganda fra de borgerlige partiene.

Plakater mot valget

Det er satt opp plakater med slagordet «Boikott valget!» i sentrum og østover i Trondheim.

Se også: