1

Erna Solbergs ektemann – femte habilitetssak på kort tid

Det er bare omlag to uker siden TFM skev om utenriksminister Anniken Huitfeldt og det som var den fjerde habilitetssaken på få måneder. Nylig har det blitt kjent at også Erna Solberg har vært inhabil i perioden hun var statsminister 2013-2021, da hun og ektemannen Sindre Finnes har tjent 1,8 millioner kroner på hans 3650 aksjehandler i perioden.

Inhabilitet betyr at en person ikke kan behandle en sak grunnet sin tilknytning til saken og påvirkning på sakens utfall. I de flest av disse tilfellene dreier det seg om aksjehandler der ektefellene har tilgang til innsideinformasjon om selskapene det handles i gjennom sine poster i regjeringsapparatet.

Torsdag 14. september ble Solberg innkalt til høring av kontrollkomiteen med spørsmål om saken. Fredag morgen påsto Solberg under en pressekonferanse det samme som dem i de andre habilitetssakene som har preget norsk borgerlig politikk den siste tiden: at hun var uivtende inhabil. At ektemannen har begått disse handlene bak hennes rygg, og at hun ikke har delt innsideinformasjon med Finnes. Sant eller ikke, gift og med felles økonomi har de sammen tjent 1,8 millioner kroner i perioden, på Finnes’ svært hyppige aksjehandler i selskaper som blant annet Norsk Hydro og Kongsberg Gruppen.

Sistnevnte handlet Finnes aksjer i 12 ganger på 11 dager i 2020. Fredag morgen har det kommet frem at Finnes bevisst har forsøkt å skjule omfanget av aksjehandelen ved å ha solgt seg ut før utgangen av året. Nå vurderer Økokrim om det er grunnlag for etterforskning.

Allerede i 2014 var det en større sak i borgerlig media, der det NRK omtaler som en av Norges fremste korrupsjonseksperter, Tina Søreide, mente at Finnes burde fortelle hvor han eide aksjer. Finnes nektet. Allerede den gang skrev NRK at de visste at Finnes hadde investert i Norsk Hydro. Siden har Finnes handlet 265 ganger i Norsk Hydro. Man kan undres hvorfor det ikke har blitt tatt tak i dette tidligere.

I lys av rekken med habilitetssaker krevde statsminister Støre 5. september aksjefrys for alle i regjeringen. Dette midt i en periode med kraftig fall i tillit til politikerne, noe særlig Ap er hardt rammet av, med sin laveste oppslutning på omlag 100 år. En undersøkelse gjort av Norstat i 2021 i forbindelse med pendlerboligskandalen vise et kraftlig fall i tilliten til politikerne. Mye tyder på at denne tendensen fortsetter. Om noe kan det se ut som Støres teaterstunt og Økokrims forsinkede fingerløft har som hovedformål å forsøke å berge eget skinn, og kanskje også den norske statens fasade som et av verdens få «rene» og «korrupsjonsfrie» «demokratier».

Som marxismen lærer oss er alle samfunn i dag klassesamfunn, og i ethvert klassesamfunn er det en eller flere klassers diktatur over de andre klassene. Statene er et verktøy for klassediktaturet. Den norske staten er den rike kapitalistiske herskerklassens, borgerskapets stat. Regjeringsformen, altså formen den har på et gitt tidspunkt, er sekundært. Det norske monopolborgerskapets stat har blitt svært flinke på å dekke seg selv i et svøp av løgner om at Norge er et fritt, korrupsjonsfritt, og ekte demokratisk land. Et land uten klasser og klassekamp, og uten fattigdom. Et land som har tjent seg rikt utelukkende på olje, gass og fisk – og ikke på imperialistisk utbytting av den tredje verden. 

Det er likevel tydelig at den hemningsløse griskheten til de borgerlige familiene som sitter ved makten leder dem til å avsløre seg selv. Og slik slår fasaden sprekker, og den gylne lakken som dekker over den svarte kjerna svertes mer og mer. Mye har kommet til lyset den siste tiden, og man kan undres over mengden som ikke har det.

Refanser
NRK: Erna Solberg innkalles til høring av kontrollkomiteen
E24: Sindre Finnes gjorde over 3.600 handler mens Erna Solberg var statsminister
E24: Handlet Kongsberg Gruppen-aksjer 12 ganger på 11 dager
NRK: Solbergs ektemann nekter å offentliggjøre aksjeinvesteringer
NRK: Økokrim om Finnes-saken: Vil vurdere om det er grunnlag for etterforskning
NRK: Støre krever aksje-frys av alle i regjeringen
ABC Nyheter: Kraftig fall i tilliten til politikerne