1

Har vi nådd bunnen av krisa, eller blir den dypere?

Den siste tiden har vært preget av saker om nedbemanninger, konkurser og prisstigninger. Siden krisa inntraff i 2020 har det vært en nedgang i økonomien. Har vi nådd bunnpunktet eller vil det fortsette enda dypere?

Tidligere i år kunne man lese om at en rekke arbeidere fikk sparken i blant annet PostNord, Skeidar og Elkjøp. Selv i borgerlig innpakning om «økte varelagre» og «lavere etterspørsel» er det tydelig at overproduksjonskrisa har skylden. Altså: kapitalistene har produsert flere varer enn de får solgt på markedet, blant annet fordi reallønna går ned.

Nå i august ble stålbedriften Gnist Industriservice, med røtter tilbake til 1980-tallet erklært konkurs. I Hemnes kommune er en vindusfabrikk foreslått nedlagt, der over 100 arbeidere kan miste jobben. Nylig varslet Byggmakker nedbemanning og de vurderer å legge ned flere varehus. Dette er bare noen få eksempler. I august måned ble det meldt inn 278 konkurser, en økning på 32 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Verst er situasjonen for byggebransjen.

Mens prisøkningen på mat har ligget etter i Norge sammenlignet med resten av Europa, ser vi nå at prisøkningen i Norge har økt og har nærmet seg den generelle tendensen. I 2023 har Norge nemlig hatt den største prisveksten på matvarer i hele Europa, tre ganger høyere enn snittet i EU, melder Eurostat. Videre ser vi at svært mange sliter i enda større grad enn før med å betale boutgiftene, med økte renter og leiepriser.

I desember i fjor skrev Finansavisen at «17.000 årsverk kan forsvinne i byggebransjen». Flere bedrifter har allerede satt igang permitteringer, og enkelte fra borgerlig hold tror smellen for entreprenørene er rett rundt hjørnet. Så langt i år har det i byggebransjen vært hele 400 prosent økning i permitteringer fra i fjor. Inflasjonen går hardt utover prisen på materialer, noe som gjør situasjonen spesielt vanskelig i denne bransjen. Vi har sett en sterk nedgang i nybygg og salg av boliger, som resultat av økte renter og nedgang i reallønn og kjøpekraft i samfunnet.

Som vi har konstatert gang på gang, og dette er blitt enda tydeligere nå, var krisa som slo inn over verdensøkonomien og norsk økonomi i 2020 nok en av kapitalismens sykliske relative overproduksjonskriser. Kapitalismen er avhengig av konstant økonomisk vekst, for å stadig øke kapitalen. Den enkelte kapitalist må hele tiden øke sin profitt, for å henge med i konkurransen med andre kapitalister. Den som henger igjen når andre øker sin profitt mer, taper konkurransen og går til slutt konkurs. Denne tilstanden, som er en iboende del av kapitalismen, fører til en overproduksjon av varer. Når kapitalistene ikke får solgt varene sine, når varene hoper seg opp på lager, rakner det for dem som ligger dårligst an. Det samme inntreffer igjen og igjen i en syklus på 8 til 12 år mellom disse krisene. Slik har det vært så lenge kapitalismen har eksistert.

Resultatene er mange, og flere kjenner vi godt til. Som alltid skyves byrden av krisa over på arbeiderklassen. Konkurser, nedbemanninger, økte priser slik at kapitalistene kan fortsette å profittere tross økonomiske tap, og så videre. Små og «uheldige» bedrifter går dukken, eller blir kjøpt opp av større selskaper. Tendensen til dannelsen av monopoler gjør et sprang i slike perioder. Kapitalen konsentreres enda mer på enda færre hender.

Borgerskapet vil aldri innrømme at krisa er en iboende del av kapitalismen, at det er selve systemet som er skylda. Som alltid finner de på unnskyldninger, og gir krisene kallenavn. Tidligere har de snakket om «bobler» som sprekker. I 2020-2022 snakket de om «corona-krisen» og nå bortforklares årsaken til krisa med krigen i Ukraina.

Spesielt for krisa som inntraff i 2020, var at borgerskapet rundt om i verden brukte «pandemi-håndtering» og nedstenginger som en metode for å «rive plasteret av såret». Istedenfor en langtrukken prosess med konkurser, kunne ikke-profitabel virksomhet raskt ryddes av banen, med «folkehelsas beste» som begrunnelse. Som Marx påpeker er krisas eneste løsning krisa selv, men den kapitalistiske staten har på denne måten «hjulpet» krisa i sine herjinger.  

Etter krisa kommer depresjonen, nedgangstiden. 2008-krisa ble omtalt som den verste krisa siden 1929 med den påfølgende «store depresjonen» og «de harde 30-åra». Fra borgerlig hold har det av mange blitt påpekt hvordan økonomien i svært mange land aldri egentlig helt kom seg etter krisa i 2008. Krisa vi befinner oss inne i er vesentlig dypere om mer omfattende enn 2008-krisa, og det er dette som er tendensen: De sykliske krisene har blitt større og større siden 1950-tallet. Som TFM skrev i 2020 spådde IMF den gang at denne krisa «med påfølgende depresjon blir den verste siden 1930-tallet».

Opprinnelig har krisene ganske enkelt kommet og gått i den nevnte syklusen: Krise følges av nedgang, for så å avløses av oppgang før en ny krise. Det vi ser i vår tid er at krisenes syklus, det vil si perioden mellom krisene, blir kortere og kortere. Krisene blir dypere og den påfølgende depresjonen varer lenger. De imperialistiske økonomiene evner i stadig mindre grad enn før å hente seg inn igjen, før en ny syklisk krise inntreffer. Det hele henger sammen med imperialismens allmenne krise

Imperialismen er det høyeste stadiet av kapitalismen, og kapitalismen gikk inn i dette stadiet ved begynnelsen av 1900-tallet. Tendensen i imperialismen er skjerpet allmenn krise, det vil si krise innen samfunnets alle sfærer (økonomi, politikk, ideologi), og reaksjon over hele linja. Vi ser forfall og forråtnelse. Og vi ser det ikke bare i økonomien, som er basisen i samfunnet, men i alle av samfunnets sfærer, også i den politiske og ideologiske overbygninga. 

Med andre ord kommer det stadig klarere til uttrykk at imperialismen er døende. At det gamle dør og det nye blir født er historiens gang. Imperialismens undergang vil bane vei for en ny epoke.

Er du interessert i å bli med i den revolusjonære bevegelsen eller lære mer? Ta kontakt på post@tjen-folket.no.

Referanser

E24: Slutt etter 29 år: – Hadde voldsom vekst

NRK: Vindusfabrikk foreslått nedlagt – over 100 ansatte kan miste jobben

NRK: Byggmakker varsler nedbemanning og vurderer å legge ned varehus

Byggeindustrien.no: Konkurstallene øker – har gått verst utover bygg og anlegg

NRK: Matprisene øker mer i Norge enn i EU

Finansavisen: 17.000 årsverk kan forsvinne i byggebransjen

Byggeindustrien.no: Har permittert halvparten og utsatt prosjekter – tror entreprenørene får smellen i høst

Byggeindustrien.no: Ber om at permitterte skal få fagskoleutdanning

VKE: Sterk nedgang i nybyggmarkedet, både for yrkesbygg og boligbygg

TFM: IMF spår verste depresjon siden 1930-tallet