1

Chile: Det er rett å gjøre opprør! 

Kameratene våre i Prensa Chiripilko har publisert en rapport fra den revolusjonære folkefronten, Frente Revolucionario del Pueblo – FRP.

Det er malt graffiti på landsbygda i Mataquito-dalen i Maule-regionen: «50 år siden det fascistiske militærkuppet. Det er rett å gjøre opprør!»

Vi har oversatt rapporten fra FRP:

Femti år senere knytter vi nevene og erklærer: De rabiate antikommunistenes plan om å utrydde marxismen ble ikke realisert. Yankee-imperialismen som organiserte og finansierte statskuppet og senere politisk forfølgelse av revolusjonære, ble motarbeida. Massene følger folkets logikk slik formann Mao lærte dem: «Å kjempe, å tape, å kjempe igjen, å tape på nytt, å kjempe igjen helt til seieren». Denne forpliktelsen som sanne revolusjonære og kommunister har påtatt seg, gjøres i dag gjennom hardt arbeid blant massene.

Vi fordømmer kuppmakerne i går og i dag, torturistene og undertrykkerne av folket, og krever: Livsvarig fengsel for torturistene!

Klassekampens historie har inngravert fortidens lærdommer. Allendes og UPs vei var en farse. Lenin sa: «Utenom makt er alt en illusjon», og denne marxistiske maksimen ble ikke anvendt på grunn av revisjonismen – både internasjonal og nasjonal – og datidens opportunisme. Massene ble lurt til å tro at sosialismen kan bygges på «fredelig vis». Og Pinochet og militærregimet – i kompaniskap med kristendemokratiet – ødela denne illusjonen med bomber, kuler og undertrykking.

I dag fører den opportunistiske sosialdemokratiske regjeringen til Boric og hans kumpaner fra det falske «kommunistpartiet» en politikk som går ut på å velte den økonomiske krisa over på de fattige. Samtidig hyller de den folkemorderiske og fedrelandsselgende eks-presidenten Sebastián Piñera og kaller ham en «sann demokrat». Dette bekrefter disse menneskenes syn på «demokrati»: Storborgerskapets, jordeiernes og imperialismens interesser må beskyttes. For å oppnå dette er det bare de som kan bruke vold, men ikke folket, for hvis de gjør opprør er det «terrorisme», «antidemokratisk», «kriminalitet».

Revolusjonens vei sås hver dag. Politisk klarhet vil være et produkt av proletariatets virkelige vitenskapelige ideologi. Folkemakt kan bare bygges når den politiske makta erobres først – det vil si en revolusjon – og den kan bare oppnås med revolusjonær vold: «Politisk makt vokser ut av geværløpet.»

50 år etter det fascistiske militærkuppet: Det er rett å gjøre opprør!

Ned med kuppmakerne, forræderne, opportunistene og folkemorderne!

Legg torturistene i lenker!

Leve massenes heroiske motstand!

Referanse
Acción de propaganda por los 50 años del golpe militar fascista – Prensa Chiripilko