4. november: Norges Kommunistiske Parti 100 år

I dag 4. november er det 100 år siden stiftelsen av Norges Kommunistiske Parti, som et marxist-leninistisk parti av en ny type, norsk seksjon av Den kommunistiske Internasjonale.