1

Colombia: Markering av 130-årsjubileet for formann Mao Zedong

Kameratene våre i colombianske Nueva Democracia skriver at de sammen med den chilenske avisen El Pueblo inviterer til en feiring i Colombia av 130-årsjubileet for formann Mao Zedong, den store rormannen som seierrikt leda den kinesiske revolusjonen, oppbygginga av sosialismen og den nådeløse kampen mot imperialisme, reaksjonære og revisjonisme, og at formann Mao Zedong forblir i dag en stor rød fakkel for frigjøring av proletariatet og verdens undertrykte folk.

Referanse
Evento: Conmemoración 130 años del Presidente Mao Tse- tung – Nueva Democracia