1

USA: Arbeidere tvinges til å jobbe 36-timersskift

Yankee-nyhetbyrået NBC News har publisert en artikkel om de elendige arbeidsforholdene som plager arbeidere i verdens eneste hegemoniske supermakt.

I artikkelen blir det beskrevet hvordan sykepleiere, brannmenn, og industriarbeidere blir tvunget til å jobbe helseskadelige mengder overtid. En sykepleier beskriver hvordan arbeidsmengden ikke har minket etter covid-pandemien, men tvert om blitt større på grunn av underbemanning. Flere arbeidere forlater yrkene sine på grunn av de elendige arbeidsforholdene, og de økende byrdene blir båret av de som blir igjen. Sjefene nekter å i det hele tatt anerkjenne problemet. Det blir påpekt hvordan dette er et forsøk på å kutte utgiftene til bedriftene. Et medlem av en fagforening knytter økende antall selvmord blant arbeidere til den økte arbeidsmengden.

Dette er et tydelig bevis på at den økonomiske krisen vi befinner oss i nå ikke er en «covid-krise», men bare enda en syklisk krise i kapitalismen. Dette bevises av at de dårlige økonomiske vilkårene ikke er blitt forbedret etter slutten på «pandemitiltakene». Borgerskapet fortsetter å velte større byrder over på arbeiderne lenge etter at statene har gitt beskjed om at massene bare må lære seg å leve med pandemien, og viruset har mutert til langt mindre alvorlige varianter.

Samtidig sprer borgerskapet myten om «mangel på arbeidskraft», samtidig som sykepleiere påpeker at det finnes millioner av sertifiserte sykepleiere i USA som har forlatt yrket på grunn av de utålelige arbeidsforholdene tvunget på dem av kapitalistene og den borgerlige staten.

Selv i verdens eneste hegemoniske supermakt, verdens rikeste og mektigste land, er det imperialistiske systemet ute av stand til å engang mildne sine iboende alvorlige, vedvarende og endemiske problemer.

Referanse:
36-hour shifts, 80-hour weeks: Workers are being burned out by overtime (NBC News)