1

Fosen-saken: Politiet roser sivil ulydighet

Staten er dømt i høyesterett for å ha brutt samiske reindriveres rettigheter på Fosen, ved å godkjenne en gigantisk vindmøllepark midt i et viktig reinbeite. På tross av dommen blir ikke møllene fjernet som har ført til flere demonstrasjoner og aksjoner ledet av samiske aktivister.

Blant aksjonene ble det gjennomført såkalte «sit-ins» i Stortingssalen og utenfor inngangspartiene til ulike departementsbygg. Dette er egentlig regnet som et lovbrudd, men politiet har ikke villet bøtelegge aksjonistene. Tvert om får protestene og deres taktikk med sivil ulydighet skryt fra politiet.

I et intervju med NRK gir talsperson for Oslo politidistrikt Martin Strand uttrykk for at de var veldig fornøyd med Fosen-aktivistenes måte å protestere på: «De har fått fram et enormt viktig budskap, uten å lage konflikt og bråk rundt det. De har gjort det på en verdig måte og i god dialog med oss, og det tror jeg det er noen andre som kunne ha lært litt av». Videre forteller Strand at det er viktig for politiet å ha en: «nøytral tilnærming til de som demonstrerer uansett hvilket budskap de har».

Som kommunister vet vi at statens voldsapparat på ingen måte er en «nøytral part» i noen sammenheng. Politiet tjener borgerskapets interesser og dette kommer også fram senere i NRK-intervjuet når Strand sier: «Det er ikke alle som har en høyesterettsdom i ryggen, så det gjør jo noe med tilnærmingen vår.».

For det første ser vi her at politiet følger regjeringens linje for å dempe konflikten rundt denne saken, da det er pinlig for regjeringen å bli dømt i høyesterett for å ha brutt menneskerettighetene. For det andre ser vi at verken politi eller myndigheter har store problemer med «sit-ins» eller andre former for «sivil ulydighet», så lenge aksjonistene med fullt navn og bilde formelig setter seg ned i hendene på statens voldsapparat. Kostnadene er minimale, selv om departementsansatte skulle bli tvunget til hjemmekontor i en dag eller to, og aksjonistene kan bøtelegges eller i verste fall fengsles om politi og myndigheter skulle ønske det. For det tredje ser vi hvordan politiet utøver sitt «moralske» skjønn, og skiller mellom «gode» og «dårlige» demonstranter, et uttrykk for deres systematiske arbeid for å splitte folkelig kamp og protest, og også et eksempel på at politiet slett ikke bare håndhever loven, slik mange tror, men at de ofte går langt utenfor dette mandatet.   

Dermed viser saken både politiets politiske karakter, deres klassekarakter, og den viser at aksjonsformer som disse verken vekker frykt eller raseri fra fienden. Når det er sagt, er motstanden mot statens vindpark på Fosen, et både faktisk og juridisk menneskerettighetsbrudd mot det samiske folket, riktig og rettferdig. Kommunister og revolusjonære støtter helhjertet opp om kampen som reindriftssamer, samiske aktivister og miljøvernere utvikler mot staten i denne saken. Men vi vil påpeke at det generelt sett ikke bør være et mål å få skryt av den borgerlige staten, og at det tvert om er slik at når protester begynner å utfordre fienden vil de bli møtt med forfølgelse og fordømmelse.

Referanse
Politiet om ulovlige demon­stra­sjoner: – Verdig og god måte