1

Video: NKP 100 år – rekonstituer Norges Kommunistiske Parti!

Tjen Folket Media har mottatt en video fra Rød Front som vi har lagt ut på vår youtube-kanal. Filmen viser aktiviteter for å markere 100-årsjubileet til NKP og en demonstrasjon 4. november for rekonstituering av partiet.

I beskrivelsen av videoen står det: Den 4. november 2023 var det 100 år siden stiftelsen av Norges Kommunistiske Parti. Norges Kommunistiske Parti er det internasjonale proletariatets fremste uttrykk i Norge, arbeiderklassens fortropp, som vil lede proletariatets klassekamp gjennom sosialistisk revolusjon og stadige kulturrevolusjoner helt fram til kommunismen. Dagens «NKP» er et revisjonistisk parti, med et program for «fredelig overgang» og en organisasjon for valgkamp. Derfor er oppgaven til kommunistene og de revolusjonære å rekonstituere vårt parti. Ta kontakt med Rød Front om du vil bidra på rodfront@protonmail.com.

Les også: