Forfatter

pasted image 0

Opptøyer og streik i Colombia

Enda en landsomfattende streik pågår i Colombia i dag med mindre enn en uke siden den siste, forrige torsdag. Siden da har Colombia opplevd seks dager med intense kamper i kjølvannet av folkelig opprør i stor skala forrige uke. Hundretusener tok til gatene over hele landet den dagen, og mange fortsatte å kjempe til i dag.

stillasarbeidere

Stillasarbeidere stormet byggeplass i København

To tillitsvalgte fra stillasarbeidernes fagforening ble overfalt på søndag da de forsøkte å dokumentere farlige arbeidsforhold ved en dansk byggeplass. I protest mot tilstanden og volden mobiliserte stillasarbeiderne mot byggeplassen, rev ned et stillas og veltet en porche.

ftp7-klarere

Fascistene, oppmerksomhet og offerrollen

Om fascistenes rasistiske provokasjoner ikke får oppmerksomhet, hva stopper dem fra å strekke seg så langt at det ikke kan ignoreres? Skal vi ikke gi det oppmerksomhet om de velger å gå lengre, og gjør liknende aksjoner foran moskeer eller muslimers hjem? Ser vi på fascistenes historie av bokbrenninger, så peker det fram mot å ikke bare brenne en bok de har tatt med selv, men å samle inn bøker med tvang, forby dem og brenne dem.

313people-holding-banner-whole-country-red

Et innlegg om kulturrevolusjon

Dette innlegget er basert på en diskusjon om maoisme, og en del av diskusjonen dreide seg om kulturrevolusjonen. Vedkommende jeg diskuterte med, blant annet medlem av Rødt, mente kulturrevolusjonen var Maos viktigste bidrag til ideologien, og at denne teorien også fortsatt påvirket Rødt – for eksempel ved at Rødt vil senke politikerlønningene.

_109632568_mediaitem109632566

Bolivia: Problemet med Morales

Den nye regjeringen representerer yankee-kompradorene innen Bolivias herskerklasse. Det vil si de kreftene som er alliert med yankee-imperialismen, og gjerne har store eierinteresser innen virksomheter som handler mye med USA. Men det er en feilslutning at Evo Morales av den grunn representerer de fattige massene eller urfolket i Bolivia. Problemet med Morales, er at han er en reformistisk leder som representerer byråkratfraksjonen av det samme borgerskapet, der kompradorfraksjonen nå har etablert en ny regjering. En deling av borgerskapet i disse to fraksjonene er typiske for land av den halvkoloniale typen, det vil si land som er undertrykket av imperialismen.

a-maoist-camp-in-the-nallamala-forests-in-ap

Et innlegg om folkekrig

Dette innlegget er basert på en diskusjon jeg hadde for en stund siden med et medlem av Rødt, der vi blant annet diskuterte folkekrig og maoisme. Vedkommende mente at hele diskusjonen om folkekrig føltes litt som da man blant teologene i den katolske kirka diskuterte hvor mange engler som fikk plass på et knappenålshode.