Browsing Category

Innlegg

nepaldemo

Generalstreik og væpna kamp i Nepal

Neste måned har det gått tretten år siden fredsavtalen ble signert, der folkekrigen ble likvidert av dens egen ledelse. Men igjen reiser folk seg, og en rekke kamper og væpna aksjoner har rystet landet det siste året.

signal-attachment-2019-05-02-175906

Borgerlig valg, nei! Revolusjon, ja!

Dette er et svært enkelt slagord. Det er også blitt formulert som “Borgerlig valg nei, revolusjon ja!”. Det er inspirert av et slagord fra folkekrigen i Peru, der Perus Kommunistiske Parti oppfordret til valgboikott under slagordet “Valg, nei! Folkekrig, ja!”.

60961052

Stem gatas parlament!

Minst en av rapperne i Gatas Parlament vil også i år at folk skal stemme på partiet Rødt. Men siden bandet alltid har vært ihuga motstandere av copyright så tar vi oss likevel den friheten å anbefale en av deres låter i anledning årets valg.

gustave dore - brewers 3

Klassekampens historie i bilder: Proletariatets fødsel

Utvidelsen av handel og manufaktur, utvikling innen vitenskap og teknologi, den moderne industriens konsentrasjon av produksjon i stadig større enheter, samt eksproprieringen av bøndenes jordområder, førte til framveksten av en ny eiende klasse – borgerskapet – og en ny arbeidende klasse – proletariatet.

image127

Klassekampens historie i bilder: Den gryende kapitalismen

«Oppdagelsen av gull- og sølvforekomstene i Amerika, utryddelsen, slavebindingen og innesperringen av den innfødte befolkningen i gruvene, den begynnende erobringen og utplyndringen av Øst-India, forvandlingen av Afrika til en slagmark for kommersiell jakt på svarte – slik gryr dagen for den kapitalistiske produksjonsepoken.»

image14

Klassekampens historie i bilder: Føydalisme

Som regel oppsto føydalisme som en erstatning av slaveriet: de arbeidende var ikke lenger de eiende klassenes eiendom, men var nå bundet til føydalherrenes landeiendom. Med stadig dårligere kår på bygdene, massemigrasjon og flukt til byene, vokste etterhvert laugsvesenet fram for å beskytte interessene til de urbane middelklassene.