Browsing Category

Innlegg

gustave dore - brewers 3

Klassekampens historie i bilder: Proletariatets fødsel

Utvidelsen av handel og manufaktur, utvikling innen vitenskap og teknologi, den moderne industriens konsentrasjon av produksjon i stadig større enheter, samt eksproprieringen av bøndenes jordområder, førte til framveksten av en ny eiende klasse – borgerskapet – og en ny arbeidende klasse – proletariatet.

image127

Klassekampens historie i bilder: Den gryende kapitalismen

«Oppdagelsen av gull- og sølvforekomstene i Amerika, utryddelsen, slavebindingen og innesperringen av den innfødte befolkningen i gruvene, den begynnende erobringen og utplyndringen av Øst-India, forvandlingen av Afrika til en slagmark for kommersiell jakt på svarte – slik gryr dagen for den kapitalistiske produksjonsepoken.»

image14

Klassekampens historie i bilder: Føydalisme

Som regel oppsto føydalisme som en erstatning av slaveriet: de arbeidende var ikke lenger de eiende klassenes eiendom, men var nå bundet til føydalherrenes landeiendom. Med stadig dårligere kår på bygdene, massemigrasjon og flukt til byene, vokste etterhvert laugsvesenet fram for å beskytte interessene til de urbane middelklassene.

Statkraft

Norsk imperialisme i Chile

Det norske statseide selskapet Statkraft starter i august et nytt prosjekt i Chile. Vannkraftverket Los Lagos skal bygges på elva Pilmaiken, som har stor betydning for mapuchefolket.