Browsing Category

Innlegg

klasseanalyse av norge 2018

Debatt: Innlegg om revolusjonære i fagbevegelsen

Jeg ser på proletariatets kampmetoder på omtrent samme måte som Lenin. At streik er en skole i krig, men ikke selve krigen. At arbeidernes økonomiske kamp er bra og rett, men for at det skal bli revolusjon må proletariatet ut av den rent økonomiske sfæren og over i den politiske kampen. Politikk går foran økonomi. Politikk er den konsentrerte økonomien. Proletariatet har den viktigste rollen i revolusjonsstrategien, ved å bygge sitt parti, sin hær og sin nye stat – og være kjerne i enhetsfronten. Og streik og kamp er viktig som del av dette.

fakkeltog-13

Er velferdsstatens tid forbi?

Han skriver om “målemani” og fullstendig rasering av offentlige tjenester. Men Nyseter setter ellers virkeligheten på hodet rett og slett. Han sier at årsaken til at velferdsstaten faller, og erstattes av det han kaller en “konkurransestat”, er at dens moralske verdigrunnlag har forsvunnet.

locals-pledge-support-to-maoists-in-the-jungles-of-bastar

Debatt: Maoismen, bøndene og arbeiderne

Jeg “tar ikke ut” bøndene fra definisjonen. Det er Perus Kommunistiske Parti som ikke nevner det når de forklarer kjerna i maoismen. Maos behandling av bondespørsmålet i Kina regnes ikke av PKP som en del av de fremste kjennetegnene på maoismen. Jeg ser dette i sammenheng med det Stalin skriver til dem som mener leninismen er bondekommunisme eller gir bondespørsmålet en veldig stor rolle i leninismen. (For sånn var det jo før. “Ortodokse” europeiske marxister sa at Lenin var bondesosialist, på samme måten som folk i dag tenker “Mao? bønder!”)

2019_Denmark_Riots_6

Debatt: Folkekrig, krisa og det å ikke slå først

Det er mye rart og spesielt med Norge, men det er ikke en helt egen politisk-økonomisk orden i Norge som skiller seg kvalitativt og fundamentalt fra andre kapitalistiske land. Kvantitativt er Norge mer stabilt og rikere og mer sosialdemokratisk osv. Men kvalitativt er det et kapitalistisk land, et imperialistisk land, med et proletariat, marginaliserte grupper, marginaliserte områder osv. Det ble ført krig her på 40-tallet og det kan føres krig her nå.

ftp7-klarere

Fascistene, oppmerksomhet og offerrollen

Om fascistenes rasistiske provokasjoner ikke får oppmerksomhet, hva stopper dem fra å strekke seg så langt at det ikke kan ignoreres? Skal vi ikke gi det oppmerksomhet om de velger å gå lengre, og gjør liknende aksjoner foran moskeer eller muslimers hjem? Ser vi på fascistenes historie av bokbrenninger, så peker det fram mot å ikke bare brenne en bok de har tatt med selv, men å samle inn bøker med tvang, forby dem og brenne dem.