Browsing Category

Nyheter

Nyheter fra kampen

bilde_issa_crop

17.000 i bot for å protestere mot Clinton

I skrivende stund er det nesten samlet inn 12.000 kroner. Det var også andre demonstranter som møtte fram til protesten mot Clinton som skjedde på dagtid, særlig mobilisert av Rødt Studentlag. Men så vidt TFM kan se, var det kun Issa som ble arrestert.

bomstasjon hærverk

Direkte aksjon mot bomstasjon i Bergen

Bompenger er en forhatt avgift over hele landet. Og i flere kommuner har det vokst fram egne partier mot bomringene. I Stavanger bystyre er de allerede representert med tre representanter. Og bare det siste året har det vært store protestaksjoner der tusenvis av bilister har møtt fram og sperret veier i saktekjørende protest.

punalippu

Uttalelse mot valget fra de finske kommunistene

TFM publiserer denne uttalelsen fra finske maoistiske Kollektivet Røde Fane (Punalippu) som først ble publisert på engelsk på den revolusjonære mediaplattformen New Epoch Media. Kollektivet Røde Fane bidrar til å forberede rekonstitueringen av det store Finlands Kommunistiske Parti, det eneste kommunistpartiet som har ledet en revolusjonær krig i de nordiske landene (den store klassekrigen i 1919). I denne uttalelsen tar de et klart og maoistisk standpunkt mot de borgerlige valgene til den gamle staten og mot den imperialistiske EU-alliansen.