Browsing Category

Uttalelser

pkp-maleri

Viktige merkedager

Vi har lagd en liste over merkedager som kan og bør brukes av den revolusjonære bevegelsen. Selvsagt gir det ikke mening å markere alle datoer på samme måte eller like ofte. Vi velger likevel å gjøre lista ganske lang, fordi merkedager kan markeres på ulike måter og de knyttes sammen med andre aktiviteter, planer og kampanjer.

Gonzalo

Uttalelse fra Perus Folkebevegelse

Enhver revolusjon vil i sin utviklingsprosess, på grunn av proletariatets kamp som ledende klasse, og framfor alt, i kampen til kommunistpartiet som representerer proletariatets ufravikelige klasseinteresser, skape en gruppe ledere og særlig én leder, som representerer og leder revolusjonen med anerkjent autoritet og innflytelse. Hos oss uttrykkes dette konkret, med historisk nødvendighet og av historiske årsaker, i formann Gonzalo, leder for partiet og revolusjonen.

theo2

Frihet for kamerat Theo og kommunistiske fanger i Europa!

Vi, revolusjonære organisasjoner og medlemmer av forskjellige revolusjonære redaksjoner, erklærer vår ubrytelige solidaritet med maoistene som sitter i fangenskap i Europas fengsler. Generaloffensiven som utføres i Europa, hovedsakelig av de gamle imperialistiske maktene mot den voksende tendensen, er et uttrykk for imperialismens allmenne krise.

marxisme og revolusjon i latin-amerika restaurert pkp grafikk

For maoismen som kommando og veiledning

Vi har oversatt denne viktige teksten fra redaksjonen for ‘El Maoista’. Vi har oversatt til norsk fra den uoffisielle engelske oversettelsen utført av de tyske kameratene i ‘Dem Volke dienen’ og fra den spanske originalen. Vi oppfordrer kamerater til å studere denne i sammenheng med andre viktige tekster i den internasjonale kommunistiske bevegelsen og tolinjekampen om maoismens innhold.

PCP 6

Ny uttalelse fra Perus Kommunistiske Parti

Perus Kommunistiske Parti uttrykker sin bevisste og komplette underkastelse under vår ubeseirede og mektige ideologi, marxismen-leninismen-maoismen, Gonzalos tenkning. Vi stadfester igjen at formann Gonzalo er den store lederen for partiet og revolusjonen, og en etterfølger av Marx, Lenin og formann Mao Zedong. Vårt store lederskap har bekreftet folkelighetens uovervinnelighet og universalitet som den militære teorien til det internasjonale proletariatet og verdens folk. Vi holder høyt, forsvarer og anvender Gonzalos tenkning som den kreative anvendelsen av marxismen-leninismen-maoismen på vår konkrete virkelighet, på grunnlag av at maoismen er det tredje, nye og høyeste stadiet av marxismen. Vi vil ikke avslutte den brennende kampen for å tvinge gjennom maoismen som kommando og veileder for den proletariske verdensrevolusjonen. Vårt parti oppfordrer igjen til å konstituere eller rekonstituere de kommunistiske partiene og organisasjonene, i samsvar med det som er situasjonen, og gjøre det gjennom og underlagt vår mektige ideologi, marxismen-leninismen-maoismen, for å initiere og utvikle folkekrigene mot de imperialistiske ambisjonene om verdenskrig for sine avskyelige interesser. Det er riktig å slå fast at formann Gonzalo har gitt bidrag av universell anvendelighet for den proletariske verdensrevolusjonen.

signal-attachment-2019-05-02-175906

Valg – nei! Revolusjon – ja!

Vi oppfordrer til å delta i en aktiv, rød og revolusjonær boikott av høstens kommune- og fylkestingsvalg, under parolene “Valg, nei! Revolusjon, ja!” og “Velg opprør og sosialisme, boikott valget!”