Browsing Category

Uttalelser

punalippu

Uttalelse mot valget fra de finske kommunistene

TFM publiserer denne uttalelsen fra finske maoistiske Kollektivet Røde Fane (Punalippu) som først ble publisert på engelsk på den revolusjonære mediaplattformen New Epoch Media. Kollektivet Røde Fane bidrar til å forberede rekonstitueringen av det store Finlands Kommunistiske Parti, det eneste kommunistpartiet som har ledet en revolusjonær krig i de nordiske landene (den store klassekrigen i 1919). I denne uttalelsen tar de et klart og maoistisk standpunkt mot de borgerlige valgene til den gamle staten og mot den imperialistiske EU-alliansen.

4602-770

Uttalelse mot yankee-imperialismens intervensjon mot Venezuelas folk

Vi henvender oss til vår klasse, det internasjonale proletariatet, og verdens folk til å fordømme, knuse, markere med ild og dyp klasseforakt, og bekjempe den direkte og skamløse intervensjonen fra yankee-imperialismen, den eneste hegemoniske supermakten, verdens største kontrarevolusjonære gendarmé og hovedfienden av verdens folk, mot nasjonen, mot Venezuelas folk.

Background2

International Leaflet: Proletarian Feminism for Communism!

The oppression and exploitation of women has in no way disappeared in Western Europe, just as it has not disappeared anywhere in the world. On the contrary, women are less paid as men doing the same work and still have to carry the load of the socially indispensable reproduction work. Women are subjected to patriarchal violence everywhere and are being killed by the thousands by males in what is cynically called «domestic violence».

nye nettsider 3

Ny nettside for Tjen Folket Media

Tjen Folket Media (TFM) har fått ny nettside, lagd av aktivister for å fremme denne revolusjonære medieplattformen. Vi lanserer den nye sida den 18. februar, som i Norge er en historisk dato. 18. februar 1973 ble stiftelsen av Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene) gjort offentlig kjent.

TFM-1

Tjen Folket Media er blitt fristilt

Høsten 2018 er Tjen Folket Media blitt formelt fristilt fra Tjen Folket – Kommunistisk Forbund. Tidligere har Tjen Folket Media og nettsiden vår på tjen-folket.no vært direkte og formelt underlagt forbundet. Slik er det ikke lenger.

1447-770

Om bruk av vold som politisk virkemiddel

Kommunister ønsker ikke vold. Vi mener vold kan være riktig i en del tilfeller. Om en demonstrasjon angripes av nazister er det for eksempel helt riktig å forsvare seg mot dette. Vi mener også det er legitimt når ungdommer i Frankrike og England bruker vold når de blir utsatt for kraftig undertrykking.