Disclaimer

Verken Tjen Folket Media eller noen organisasjon står bak alle sakene som publiseres. De skrives av enkeltpersoner og blir ikke vedtatt av noen organisasjon eller av redaksjonen, med mindre dette markeres tydelig.