Klassiske tekster

Dette er en midlertidig samleside for klassiske tekster. Tjen Folket Media er for marxismen-leninismen-maoismen (MLM). Maoismen er den mest avanserte revolusjonære teorien i verden i dag, og det tredje og … Fortsett å lese Klassiske tekster