Klassiske tekster

Dette er en samleside for klassiske tekster. Tjen Folket Media vil løfte frem, forsvare og anvende marxismen-leninismen-maoismen, hovedsakelig maoismen. Maoismen er det tredje stadiet av marxismen, proletariatets eneste ideologi. Det … Fortsett å lese Klassiske tekster