Browsing Tag

Antikommunisme

1532-770

Trotskisme mot leninisme fra 1904 til 1917

Trotskistene forsøker å framstille Trotskij som Lenins nære medarbeider og en ekte bolsjevik. I Fjerde Internasjonalens grunnlagsdokument vedtatt i 1938 (kalt Overgangsprogrammet), omtaler trotskistene seg selv som “bolsjevik-leninister” for å understreke sin sterke tilknytning til Lenin og bolsjevikene. Dette er langt fra sannheten om forholdet mellom Lenin og Trotskij.