Browsing Tag

Arbeiderklassen

stillasarbeidere

Stillasarbeidere stormet byggeplass i København

To tillitsvalgte fra stillasarbeidernes fagforening ble overfalt på søndag da de forsøkte å dokumentere farlige arbeidsforhold ved en dansk byggeplass. I protest mot tilstanden og volden mobiliserte stillasarbeiderne mot byggeplassen, rev ned et stillas og veltet en porche.

Bygg i solnedgang

Mister jobben – får tilbud om bemanning

I mange kommuner og offentlige institusjoner, er det svært vanskelig å få fast jobb. Men hardest rammes de nederste sjiktene i proletariatet. Proletær ungdom uten utdanning eller arbeidserfaring har få andre alternativer, enn vikariat og bemanning.

worker3

Vi skal organisere proletariatet

Vår oppgave er å organisere proletariatet. Kommunistpartiet skal være organisasjonen av de mest framskredne og aktive i proletariatet. Den høyeste formen for proletariatets organisering. Og vår organisering av massene må bygge på organisering av større deler av proletariatet.

«Tendens» av Reidar Aulie

Det norske proletariatet og arbeiderpartiene

Med industrialiseringen på 1800-tallet fikk Norge sin moderne arbeiderklasse, der kjerna var industriproletariatet, og klassen fikk sin revolusjonære ideologi. Med klassen og ideologien kom også klassens organisering og etterhvert dens partier.

3535-770

Klassestandpunkt mot narkotika

Når vi kommunister tar et standpunkt i forhold til narkotika, så er vi nødt til å ta stilling til det med utgangspunkt i vårt klassestandpunkt for proletariatet, og ikke ut i fra subjektive oppfatninger og erfaringer. Disse er begrensa og har et liberalistisk individperspektiv. Problemet med narkotika er noe som angår hele vår klasse og alle kommunister.

arbeidere fiskerinæringen fabrikk norge

Proletariat eller arbeiderklasse?

Da Tjen Folket diskuterte og vedtok sitt første program i 2008, var jeg en tilhenger av å konsekvent erstatte ”proletariat” med arbeiderklasse. Jeg oppfatta disse ordene som synonyme i dag, og siden jeg mente de betydde det samme – så foretrakk jeg ”arbeiderklasse” siden det var lettere og mer norsk.