Browsing Tag

Borgerlig propaganda

Revolusjonen blir ikke TV-sendt

Revolusjonen blir ikke TV-sendt

Mediene sier de er redde for “fake news”, men er det sånn at deres nyheter faktisk viser virkeligheten på en riktig måte? I realiteten er den borgerlige offentligheten så innfiltra i kapitalisme og liberalistisk utopisme, at den aldri kan fungere virkelig sannferdig og demokratisk.

1749-770

Persondyrking?

Tjen Folket anklages av og til for persondyrking fordi vi bruker de fem store (Marx, Engels, Lenin, Stalin og Mao) som symbol i arbeidet vårt. Er det vi som er de største persondyrkerne?

1532-770

Trotskisme mot leninisme fra 1904 til 1917

Trotskistene forsøker å framstille Trotskij som Lenins nære medarbeider og en ekte bolsjevik. I Fjerde Internasjonalens grunnlagsdokument vedtatt i 1938 (kalt Overgangsprogrammet), omtaler trotskistene seg selv som “bolsjevik-leninister” for å understreke sin sterke tilknytning til Lenin og bolsjevikene. Dette er langt fra sannheten om forholdet mellom Lenin og Trotskij.