Browsing Tag

Debatt

Shining Path Supporters

Debatt: For Gonzalo og masselinja

I en tid hvor maoismen vinner hjerter og hjerner i Norge, i Europa og i hele verden, og gir økt klarhet og bedre sikt, så er høyre-opportunismens svar uklarhet og forvirring. Om vi bruker maoismen og formann Gonzalos universelle bidrag, så vil tåken, uklarheten og forvirringen forsvinne for alle som har øyne og kan se.

Klimaødeleggelser

Debatt om klima: Krisen er kapitalismen

Willy Barmoen har helt rett når han påstår at klimafrykt blir utnyttet av opportunister som framstiller seg som venstreorienterte. Men ved å gjøre det, går han glipp av en viktig mulighet til å avsløre opportunismens virkelig ansikt. Bedraget til den reformistiske “venstresida” ligger ikke innenfor CO2-utslipp og deres virkninger, men heller i forsøket på å overbevise massene om at løsningen er “grønn” kapitalisme.

Klimaødeleggelser

Debatt: Klimakrise?

Det har kapitalismen forstått veldig godt, ved at «klimakrisa» blir nå utnyttet til fulle. Det «grønne skiftet» (?) henger de seg på. Energien skal komme fra solceller, vindmøller…..prod. av el-biler, subsidierte, ja alt man kan tenke seg bare man blir kvitt det fossile.