Browsing Tag

Historie

Adam Egede Nissen

Den kommunistiske lederen Adam Egede-Nissen

Adam Egede-Nissen var en av de fremste lederne for den norske kommunistiske bevegelsen gjennom mange år. I 1919 var sto han i spissen for å tale Kominterns sak i Arbeiderpartiet. Selv om han var ordfører i Stavanger (fra 1915), samt postmester og stortingsrepresentant, var han en varm tilhenger av den kommunistiske internasjonalen og av Sovjetunionen.

ggpfixed

Viktige datoer i høst og vinter

Den proletariske bevegelsen er en bevegelse gjennom tid og rom. Høyreopportunister forsøker ofte å avskrive historien på samme måte som de vil isolere seg nasjonalt. De ønsker verken å være en del av bevegelsen internasjonalt eller se den i sin riktige historiske kontekst.

image127

Klassekampens historie i bilder: Den gryende kapitalismen

«Oppdagelsen av gull- og sølvforekomstene i Amerika, utryddelsen, slavebindingen og innesperringen av den innfødte befolkningen i gruvene, den begynnende erobringen og utplyndringen av Øst-India, forvandlingen av Afrika til en slagmark for kommersiell jakt på svarte – slik gryr dagen for den kapitalistiske produksjonsepoken.»

image14

Klassekampens historie i bilder: Føydalisme

Som regel oppsto føydalisme som en erstatning av slaveriet: de arbeidende var ikke lenger de eiende klassenes eiendom, men var nå bundet til føydalherrenes landeiendom. Med stadig dårligere kår på bygdene, massemigrasjon og flukt til byene, vokste etterhvert laugsvesenet fram for å beskytte interessene til de urbane middelklassene.

Allern og Steigan for AKP(m-l)

Fra MLF til Kommunistisk Arbeiderforbund og AKPs sjåvinisme

I juli 1970 ble nesten tretti personer fra venstresida i “Norges Kommunistiske Parti” ekskludert fra partiet. Blant disse var sentralstyremedlemmet Esther Bergerud og den kjente fagforeningslederen Kjell Hovden. Disse var ledende i Marxist-Leninistisk Front i NKP (MLF), en organisering av venstrelinja i partiet.

Rosa Luxemburg Artikkelbilde

Rosa Luxemburg lever!

Rosa Luxemburg var revolusjonær kommunist og en del av lederskapet av Tysklands Kommunistiske Parti (KPD) da dette ble stiftet. Hun var en kreativ leder, og selv om hun helhjertet støttet bolsjevikene og deres revolusjon, hadde hun også viktige uenigheter med Lenin.