Browsing Tag

Klassekamp

Gule vester og kommunister

Proletariatet og revolusjonen

Kapitalismen skaper proletariatet i seg sjøl, fordi kapitalen skapes av utbyttinga av denne klassen, men proletariatet må også bli en klasse for seg sjøl. Det må bli sjølbevisst, bevisst sin egen stilling og sitt eget potensiale. De første bølgene med proletarisk organisering lyktes i stor grad med dette, de fleste proletarer så på seg selv som proletarer og la stor vekt på det. Vi kan og må lykkes med dette igjen og i enda større grad.

2930-770

Fram for en rød første mai

Rød Første Mai vil i stedet organisere egne markeringer på kveldstid, i god tid etter eventuelle LO-arrangementer. Dette vil være markeringer som er revolusjonære, røde, proletariske og antiimperialistiske, utenfor og uavhengig av den sosialdemokratiske fagbevegelsen.

Fattigdom

Kamp mot NAV-innstramminger

Innstrammingen fører til økonomiske problemer for folk som allerede har dårlig råd. Situasjonen som beskrives i artikkelen til Fri fagbevegelse var fortvilet. Familien fryktet for hus og hjem og måtte låne penger til mat. Oppfølgingen fra NAV var mildt sagt elendig.

Bygg i solnedgang

Mister jobben – får tilbud om bemanning

I mange kommuner og offentlige institusjoner, er det svært vanskelig å få fast jobb. Men hardest rammes de nederste sjiktene i proletariatet. Proletær ungdom uten utdanning eller arbeidserfaring har få andre alternativer, enn vikariat og bemanning.

«Tendens» av Reidar Aulie

Det norske proletariatet og arbeiderpartiene

Med industrialiseringen på 1800-tallet fikk Norge sin moderne arbeiderklasse, der kjerna var industriproletariatet, og klassen fikk sin revolusjonære ideologi. Med klassen og ideologien kom også klassens organisering og etterhvert dens partier.

marx and engels

Det kommunistiske manifest

Det kommunistiske partis manifest ble skrevet av Marx og Engels som program for Kommunistenes forbund, på oppdrag fra forbundets annen kongress (London, 29. november-8. desember 1847). Det var en seier for den nye proletariske doktrinens tilhengere, som hadde kjempet for dens prinsipper i programdiskusjonene.