Browsing Tag

Klassekamp

klasseanalyse av norge 2018

Debatt: Innlegg om revolusjonære i fagbevegelsen

Jeg ser på proletariatets kampmetoder på omtrent samme måte som Lenin. At streik er en skole i krig, men ikke selve krigen. At arbeidernes økonomiske kamp er bra og rett, men for at det skal bli revolusjon må proletariatet ut av den rent økonomiske sfæren og over i den politiske kampen. Politikk går foran økonomi. Politikk er den konsentrerte økonomien. Proletariatet har den viktigste rollen i revolusjonsstrategien, ved å bygge sitt parti, sin hær og sin nye stat – og være kjerne i enhetsfronten. Og streik og kamp er viktig som del av dette.

locals-pledge-support-to-maoists-in-the-jungles-of-bastar

Debatt: Maoismen, bøndene og arbeiderne

Jeg “tar ikke ut” bøndene fra definisjonen. Det er Perus Kommunistiske Parti som ikke nevner det når de forklarer kjerna i maoismen. Maos behandling av bondespørsmålet i Kina regnes ikke av PKP som en del av de fremste kjennetegnene på maoismen. Jeg ser dette i sammenheng med det Stalin skriver til dem som mener leninismen er bondekommunisme eller gir bondespørsmålet en veldig stor rolle i leninismen. (For sånn var det jo før. “Ortodokse” europeiske marxister sa at Lenin var bondesosialist, på samme måten som folk i dag tenker “Mao? bønder!”)

stillasarbeidere

Stillasarbeidere stormet byggeplass i København

To tillitsvalgte fra stillasarbeidernes fagforening ble overfalt på søndag da de forsøkte å dokumentere farlige arbeidsforhold ved en dansk byggeplass. I protest mot tilstanden og volden mobiliserte stillasarbeiderne mot byggeplassen, rev ned et stillas og veltet en porche.

Norges_lover_rettssal

NAV, ødelagte liv og klassejustis

Det er kynisk velkalkulert politikk der hundrevis av politikere, byråkrater, dommere, politi og media uten rettferdighet eller uavhengighet samlet har gjennomført et angrep mot fattige, syke og arbeidsløse.

images

NAV-skandale rammet tusenvis

Det meldes at minst 26 mennesker er blitt fengslet som følge av at NAV har tolket reglene for strengt. Tusenvis er rammet. Mange personer har urettmessig mistet rettigheter fordi de har besøkt andre europeiske land. Dette er et eksempel på hvordan systemet tramper på fattige og syke.

ggpfixed

Viktige datoer i høst og vinter

Den proletariske bevegelsen er en bevegelse gjennom tid og rom. Høyreopportunister forsøker ofte å avskrive historien på samme måte som de vil isolere seg nasjonalt. De ønsker verken å være en del av bevegelsen internasjonalt eller se den i sin riktige historiske kontekst.

1-850x550

Kamp mot muslimhat og sjåvinisme

Masseorganisasjonen Kampkomiteen har i sommer deltatt i mobilisering mot muslimhaterne i den lille fascistiske gruppen SIAN. Disse reiser rundt i landet for å piske opp hat mot muslimer. Protestene fortsetter i august og september, blant annet i Kristiansand og Oslo.

image127

Klassekampens historie i bilder: Den gryende kapitalismen

«Oppdagelsen av gull- og sølvforekomstene i Amerika, utryddelsen, slavebindingen og innesperringen av den innfødte befolkningen i gruvene, den begynnende erobringen og utplyndringen av Øst-India, forvandlingen av Afrika til en slagmark for kommersiell jakt på svarte – slik gryr dagen for den kapitalistiske produksjonsepoken.»