Browsing Tag

Kommunistparti

4606-770

Det er ingen sak å få partiet lite

Det er noen år siden første gang jeg leste Lorenz bok “Det er ingen sak å få partiet lite” med undertittelen “NKP 1923 – 1931”. Boka handler om de første åtte årene til Norges Kommunistiske Parti, og den gjorde et visst inntrykk den gangen. Da jeg leste den på nytt nå i jula, ble inntrykket enda sterkere fordi jeg leste den i lys av parolen “Gjenreis Norges Kommunistiske Parti som et maoistisk parti”, og fordi jeg forsøkte å vurdere den veiledet av maoismen og for å trekke lærdommer til en prosess for å rekonstituere nettopp dette partiet igjen.

PKP kvinner marsjerer

Kvinner på de høyeste nivåene

Kvinnelige kadre var i sentrum av Perus Kommunistiske Parti (PKP) og utgjorde en majoritet av partiets sentralkomité under folkekrigens høydepunkt. For å fortsette denne store tradisjonen så må det gjøres opprør mot mannssjåvinisme i kommunistiske partier i dag, slik at kvinner kan stige til toppen som soldater og politikere. For å sette lys på hvilke fordeler kvinner på de høyeste nivåene gir til partiet, må vi beskrive noen av de særegne hindrene for å utvikle kvinnelige kadre og undersøke metoder for komme over disse hindrene. “Partiet” referer til kommunistpartiet eller arbeidet for å gjenreise partiet i de landene de ikke finnes. “Kommunist” og “kader” er synonymer – de betyr det samme, og kvinnelige kadre (ikke alle kvinnelige medlemmer av masseorganisasjoner) er temaet.

3947-770

Anarkisme eller marxisme-leninisme-maoisme?

Marxismen-leninismen-maoismen (MLM) er en rettesnor for handling. Den er en vitenskap for å forstå og forandre verden. MLM innebærer en strategi for arbeiderklassens revolusjon og opphevelsen av alle klasser, for menneskehetens fullstendige frigjøring. Anarkismen har ingen slike redskaper å tilby folk i kamp, og må derfor forkastes av alle som vil gjøre alvor av ideen om å frigjøre arbeiderklassen, folket og hele menneskeheten fra kapitalismens plyndring og undertrykking.

3175-770

Partier, politikk og marxisme

Hvor har vi lært om politikk og partier, hvem har lært oss det og hva har vi lært? Vi tror marxismen kan tilby noe mye bedre. En av de mer kjente sitatene av Marx er: “Tankene til den herskende klassen er, i hver epoke, de herskende tankene”. Om dette stemmer, er det herskernes tanker som preger skolebøker og aviser. Vi bør være svært kritiske til de tankene vi sjøl har gjort oss gjennom livet, når disse er svært påvirka av herskernes tanker.