Browsing Tag

Kulturrevolusjonen

0d7097958e65e096eccd92a0271b2e88

Rød 8. mars: Heder og ære til Jiang Qing

Kamerat Jiang Qing var en stor kommunistisk leder, særlig som en del av ledelsen for kulturrevolusjonen fra 1966 til 1976. Dette er historiens største revolusjon. Mer enn en halv milliard mennesker deltok, i verdens mest folkerike land. Og det er historiens første arbeiderrevolusjon som skjedde i et sosialistisk land.

3910-770

MLM mot hoxhaistenes dogmatisme og opportunisme

Hoxha og hoxhaistene angriper maoismen og er et godt eksempel på hvordan dogmatisk teori fører til opportunisme i praksis. I Norge representeres hoxhaismen av tidskriftet Revolusjon og den nå nedlagte ML-gruppa Revolusjon. De stempler maoismen som et blindspor og et «våpen mot sosialismen», men i virkeligheten er det hoxhaismen som blir et hinder for revolusjonær praksis.