Browsing Tag

Maoisme

Mao

Reis maoismens røde og uslåelige fane!

På 126-årsdagen til formann Mao Zedong, den 26. desember.

Det som for et par tiår siden så ut til å være langt unna, er i dag klart: marxismen-leninismen-maoismen gjør mektige framskritt for å bli anerkjent og håndheva blant verdens kommunister. Denne stien har formann Gonzalo staka ut, han har også leda denne kampen, for det var han som definerte maoismen som marxismens nye, tredje og høyeste stadium, og som mesterlig systematiserte og oppsummerte den på den første partikongressen til Perus Kommunistiske Parti (PKP) for tretti år siden.

Stalin bilde

En hyllest til kamerat Josef Stalin

I historien til den kommunistiske bevegelsen skaper få personligheter så stadige og grundige avgrensninger som Josef Stalin. Bare ved å nevne navnet hans, skiller man klinten fra hveten og falske kommunister fra ekte kommunister. Få har noen gang nådd så praktfulle høyder. Kamerat Stalin er korrekt ansett som en av de største lærerne i marxismen. Han beundres sammen med Marx, Engels, Lenin og Mao med gode grunner. Noen avtrykk kan ikke vaskes vekk, og for maoismen er det ikke annerledes. Vi har fortsatt de i våre rekker som vil nedvurdere kamerat Stalin, som tar sekundære aspekter av hans feil i den dialektiske materialismen og gjør det til en hovedfaktor. Disse typer folk skyter seg sjøl i foten og ser dumme ut når de halter ut av historien.

Enhetsgrunnlaget-1-artikkelbilde2

Historisk bok gis ut på norsk

Forlaget Røde Fane markerer 30-årsjubilieet for Den første kongressen til Perus Kommunistiske Parti med å gi ut partiets viktigste dokumenter på norsk. Partiets enhetsgrunnlag ble sanksjonert av kongressen som begynte i 1988 og hadde siste plenum i 1989, og den kommunistiske bevegelsen har markert dette jubileet i år.

signal-attachment-2019-05-02-175906

Nei, jorda går ikke under – framtida er lys!

I hat og frustrasjon mot kapitalismens ødeleggelser, kan man bli fristet til å spå jordas undergang for å mane til kamp og motstand. Men forestillingen om undergangen er ikke revolusjonær. Tvert om legitimerer den heller pasifisme og reformisme. Dessuten er den falsk og uvitenskapelig. Menneskeheten vandrer ikke mot undergangen. Vi marsjerer mot en lys framtid, til kommunismen!

pkp-maleri

Viktige merkedager

Vi har lagd en liste over merkedager som kan og bør brukes av den revolusjonære bevegelsen. Selvsagt gir det ikke mening å markere alle datoer på samme måte eller like ofte. Vi velger likevel å gjøre lista ganske lang, fordi merkedager kan markeres på ulike måter og de knyttes sammen med andre aktiviteter, planer og kampanjer.

locals-pledge-support-to-maoists-in-the-jungles-of-bastar

Debatt: Maoismen, bøndene og arbeiderne

Jeg “tar ikke ut” bøndene fra definisjonen. Det er Perus Kommunistiske Parti som ikke nevner det når de forklarer kjerna i maoismen. Maos behandling av bondespørsmålet i Kina regnes ikke av PKP som en del av de fremste kjennetegnene på maoismen. Jeg ser dette i sammenheng med det Stalin skriver til dem som mener leninismen er bondekommunisme eller gir bondespørsmålet en veldig stor rolle i leninismen. (For sånn var det jo før. “Ortodokse” europeiske marxister sa at Lenin var bondesosialist, på samme måten som folk i dag tenker “Mao? bønder!”)

2019_Denmark_Riots_6

Debatt: Folkekrig, krisa og det å ikke slå først

Det er mye rart og spesielt med Norge, men det er ikke en helt egen politisk-økonomisk orden i Norge som skiller seg kvalitativt og fundamentalt fra andre kapitalistiske land. Kvantitativt er Norge mer stabilt og rikere og mer sosialdemokratisk osv. Men kvalitativt er det et kapitalistisk land, et imperialistisk land, med et proletariat, marginaliserte grupper, marginaliserte områder osv. Det ble ført krig her på 40-tallet og det kan føres krig her nå.