Browsing Tag

Norge

1mai2019oslo1

▶ Video: Rød 1. mai i Oslo

I anledningen 1. mai 2019 ble det arrangert en rekke demonstrasjoner og markeringer rundt om i landet. Flere plasser ble det også avholdt røde og revolusjonære markeringer, blant annet i Oslo, som dokumentert her.

a320327c-195d-4af8-87ca-96ce0b09e5f3

Ulovlig politiovervåking frem i lyset

Ifølge Aftenposten vil ikke Oslo politidistrikt besvare deres spørsmål om hvor mange personer som er berørt eller hvor lenge praksisen har foregått. Avisen har skrevet mye om falske basestasjoner, og tidligere knyttet mange ikke kartlagte falske basestasjoner i Oslo opp mot politiet og PST.

nkp-valgplak-thumbnail

Kort om NKPs etterkrigspolitikk

enne artikkelen sto på trykk i Røde Fane nummer 4 i 1970. Den gangen var Røde Fane bladet til den røde fraksjonen i Norges Kommunistiske Parti, ved navn Marxist-Leninistisk Front i NKP.

Henry W. Kristiansen

Vi seirer til slutt – tross alt

Heller skyte en offiser enn å skyte på en demonstrerende eller streikende arbeidergruppe, og denne vår opfatning vil vi aldri legge skjul på, men fortsette å arbeide for dens utbredelse selv om vi blir idømt langvarige fengselsstraffe.

4596-770

Våre døde: Henry W. Kristiansen (1945)

Det var midt under Finnlandskrigen. Presset og hetsen mot det kommunistiske parti var på det voldsomste. Fra «Arbeiderbladet» til «Aftenposten» hyltes det om «kommunistisk forræderi». «Moskvas agenter», «Finnlands mordere» og liknende. Kveld etter kveld møtte Quisling-ungdommen opp utenfor det kommunistiske partis lokaler i Møllergaten. Rutene ble steinet, de eleverte venner av sivilisasjon og nordisk frihet brølte : «Skyt dem! Heng dem!» mens politiet stod som passive tilskuere til utskeielsene.

4588-770

Debatt: Om en dragning mot høyre

Ragnar V. Røed skriver i debattinnlegg:
«Og det er svært bra for oss maoister, at høyreopportunismen blir formulert og kommer til uttrykk. Jo åpnere jo bedre. Selv i denne noe fordekte formen kommer det klart fram hvilke punkter den først vil til livs. Dens angrep retter seg hovedsakelig mot den klare ideologiske linja, uforsonligheten mot revisjonismen og mot det militariserte kommunistpartiet som stiller strenge krav til medlemskap. Og slik avslører den seg nettopp som høyreopportunisme.»