Browsing Tag

Norge

boikott valget banner dropp 2

Hva er alternativet?

Tjen Folket arbeider for å skape et ekte kommunistparti i Norge. Men vi har også mål om å bidra til at det skapes en ny stat for et nytt Norge. En arbeiderstat som i motsetning til den gamle staten vil søke legitimitet ikke bare hos én klasse, men fra alle deler av det arbeidende folket – og som i motsetning til den gamle staten vil representere en klasse som er i flertall.

2182-770

Å krige for kapitalen er ikke kvinnekamp

Nå kalles også kvinner inn til sesjon og regnes som vernepliktige. Tilsynelatende er både verneplikt og likestilling bra saker. I et sosialistisk Norge der staten er arbeiderklassens stat, vil Tjen Folket ha en folkehær og et heimevern som omfatter alle voksne – både kvinner og menn.

boikott valget 3

Boikott valget

Uansett hvem folk stemmer på, er det pengene og makta som rår. Det er ikke sant at hver person har en stemme som teller like mye. Langt i fra. De som har mye penger, de som styrer store selskaper, de som sitter på toppen i departementer, i politi og NAV – det er disse som har makta. Disse har mye mer enn én stemme til å påvirke med.

1657-770-2

Hvorfor kvinnekamp?

I dagens verden er kvinner fortsatt annenrangs mennesker. Over hele verden ser vi at kvinner undertrykkes og utnyttes. Vi hører fortellinger om at ting stadig blir bedre, men for en del kvinner blir faktisk forholdene verre.