Browsing Tag

Nyliberalisme

MrZAjlWc_SI.1250x704

Hvorfor må toget være så elendig?

Uværet som rammet østlandet denne uken satte togene ut av spill. Dette er ingen stor nyhet. Pendlere og andre reisende på østlandet har hatt slike opplevelser mange ganger de siste årene, med stengte toglinjer og innstilte tog. Hvorfor må det norske togtilbudet skape så mye irritasjon?

58441570_634157710363852_9009481566002348032_n-1024x576

Nesna: Protester mot nedleggelse av universitet

Nedleggelsen i Nesna er en del av den kapitalistiske samfunnsutviklingen. Kapitalismen sentraliserer og det er hele tiden et driv for å kutte i velferden til massene. Særlig fra 1970-tallet av, da den relative høykonjunkturen som følge av 2. verdenskrig var over, og trenden i alle de vestlige imperialistiske landene har vært kutt, privatisering og liberalisering.

Desemprego_2019

Brasil: Fattigdom eller revolusjon

Borgerlige journalister ser fattigdommen i tredjeverdenland som Brasil, men de ser ikke sammenhengen mellom fattigdom der og rikdom her. Marxismen avdekker at rikdommens kilde er massenes fattigdom. Økonomien i Brasil går tilbake i de første månedene under Jair Bolsonaros militærdominerte regjering.

RiotCov.jpg.1200x400_q85_crop

En reaksjonær knipetang strammes til

Formann Gonzalo er vår tids største maoist. Hans analyse er at det borgerlige liberale demokratiet og parlamentarismen blir underminert i vår epoke. Borgerlig parlamentarisme og liberale rettigheter som ytrings-, forsamlings- og organisasjonsfrihet var i sin tid tett forbundet med de borgerlige revolusjonene og opplysningstidens idealer. Slik sett marsjerte disse fram sammen med borgerskapet og den første fasen av kapitalismen, på 1700- og 1800-tallet.

Brundtland og Gerhardsen

Sosialdemokrati, velferdsstat og nyliberalisme

I etterkrigstidens Norge ble sosialdemokratiske DNA borgerskapets soleklart foretrukne parti. Det ble kjerna i den borgerlige regjeringsformen – som i nabolandene Sverige og Danmark. Politikken de førte ble ensbetydende med sosialdemokrati; økt offentlig velferd og aktiv statlig deltagelse i næringsliv. Men dette var ikke noe særegent sosialdemokratisk. Alle borgerlige parti i vesten førte samme politikk. I grove trekk var alle stortingspartier forent om ”velferdsstaten”. Uenighetene gjaldt nyanser, for i den sterke veksten i kapitalismen etter krigen var det rom og behov for vekst i offentlig sektor.