Browsing Tag

Opportunisme

røde fane

Røde Fane fra 1969

Kampen mellom de to linjer innen Norges Kommunistiske Parti er i dag kommet inn i en avgjørende fase. Revisjonistene er trengt opp i et hjørne og etterhvert som deres muligheter til å maskere seg som marxist-leninister frarøves dem, avslører de sine sanne hensikterer. Deres likvidatoriske linje har framkalt en akutt krise innen partiet – og innen klassekampen i Norge. I en tid hvor arbeiderklassen reiser seg til kamp mot den offensiv monopolkapitalen retter mot den, skjer det at Reidar T. Larsen forsøker å trekke med seg partiets sentrale ledelse på en aksjon hvis ytterste målsetting er å likvidere NKP og erstatte partiet som er arbeiderklassens viktigste våpen i klassekampen med et reformistisk samlingsparti.

7787934396_cf85e225c9_b

Intervju om opprøret i Chile

Jeg tror dette allerede har skapt forandringer, i mentaliteten til folket, til folk som var redde, som minnes diktaturet med skrekk, de er ikke redde lengre. Og opprøret styrker hver dag kontakten mellom folk, å være nærmere familien sin, å se menneskene rundt seg, å tenke på naboen, den som sitter ved siden av deg på bussen.

Eidsvoll_riksraad_1814

Vekk med mytene om Norge!

Som i andre land dyrker det norske borgerskapet en rekke myter om Norge. Mange av disse mytene er så utbredt at de også på «venstresida» brukes aktivt for å underbygge nasjonalistiske strømninger og forestillinger. Én av disse mytene er ideen om at Norge gjennom historien har vært et av Europas fattigste land og i verdens utkant, ikke bare geografisk, men også sosialt, kulturelt og politisk. Det er på tide å begrave denne myten.

_109632568_mediaitem109632566

Bolivia: Problemet med Morales

Den nye regjeringen representerer yankee-kompradorene innen Bolivias herskerklasse. Det vil si de kreftene som er alliert med yankee-imperialismen, og gjerne har store eierinteresser innen virksomheter som handler mye med USA. Men det er en feilslutning at Evo Morales av den grunn representerer de fattige massene eller urfolket i Bolivia. Problemet med Morales, er at han er en reformistisk leder som representerer byråkratfraksjonen av det samme borgerskapet, der kompradorfraksjonen nå har etablert en ny regjering. En deling av borgerskapet i disse to fraksjonene er typiske for land av den halvkoloniale typen, det vil si land som er undertrykket av imperialismen.

Equador_foto_ilustrativa_para_artigo_de_16_de_outubro

Ecuador: Opportunister sviker massenes kamp

Etter nesten to uker med intenst masseopprør, ble det ecuadorianske folk bedratt av opportunistiske ledere. I forhandlingene bestemte bondebevegelsens opportunistiske ledere seg for å stoppe mobiliseringer om avskaffelsen av subsidiene (som skapte drivstoffsøkningene) ble trukket. Lederne godtok likevel andre tiltak som angår inntekter, outsourcing og lignende.

205f84b3-10d8-4b71-9126-e104f1c217c3

Sosialpatriotisme og splid i Kommunistiska Partiet

Det svenske partiet KP og dets avis Proletären fortsetter å avsløre seg som sosialpatrioter av stadig mørkere slag. De tilhører en tendens blant revisjonistene som vi her til lands ser tendenser til i Rødt og “NKP”, for eksempel i form av “innvandringskritikken” fra steigan.no og “NKP”-uttalelser mot masseinnvandring. I Kommunistiska Partiet hopper de på stadig flere av de reaksjonære strømningene som vi ser innen politisk diskusjon i dag.

8031280221_66b92158d7_b

Mer om opptøyene i Chile

Opprøret bølger over Chile. Vi ser nå den største politiske krisen i landet etter at militærjuntaen til Pinochet ble erstattet av et nytt regime i 1990. Politiet hadde innen søndag drept mer enn ti personer i den fascistiske undertrykkingen av opptøyene. Hundrevis av folk av hovedsakelig chilensk opprinnelse protesterte livlig og aggressivt mot Chiles ambassade i Oslo mandag 21. oktober.