Browsing Tag

Perus kommunistiske parti

ungdom med PKP dokumenter

Program og statutter

Teksten er fra Perus Kommunistiske Partis Grunnleggende dokumenter som består av Om marxismen-leninismen-maoismen, Om Gonzalos tenkning og Program og vedtekter. Dette er, sammen med den politiske generallinjen, partiets viktigste dokumenter. Den politiske generallinjen består av fem dokumenter:
1. Militærlinjen
2. Masselinjen
3. Internasjonal linje
4. Linjen for den nydemokratiske revolusjonen
5. Linjen for å bygge opp revolusjonens tre verktøy

4101-770

Marxismen, Mariátegui og kvinnebevegelsen

Kvinnespørsmålet er et viktig spørsmål i folkets kamp, og dets viktighet er større i dag fordi prosessen intensiverer og dette pleier å mobilisere kvinner; en nødvendig og fruktbar mobilisering fra arbeiderklassens ståsted og i tjeneste for folkets masser, men når den saken promoteres av og for de utbyttende klassene opptrer den som et element som splitter og hindrer folkets kamp.

160505155545-china-cultural-revolution-7-full-169

Om marxismen-leninismen-maoismen

Teksten er fra Perus Kommunistiske Partis Grunnleggende dokumenter som består av Om marxismen-leninismen-maoismen, Om Gonzalos tenkning og Program og vedtekter. Dette er, sammen med den politiske generallinjen, partiets viktigste dokumenter. Den politiske generallinjen består av fem dokumenter:
1. Militærlinjen
2. Masselinjen
3. Internasjonal linje
4. Linjen for den nydemokratiske revolusjonen
5. Linjen for å bygge opp revolusjonens tre verktøy